Mjölkinvägningen pekar neråt

Under årets första sex månader har mjölkinvägningen i Sverige minskat jämfört med första halvåret 2021.

Text Ann Christin Olsson

Under första halvåret 2022 minskade mjölkinvägningen med 1,6 procent jämfört med de första sex månaderna 2021. Motsvarande siffra för invägningen av ekologisk mjölk var minus 5,1 procent under årets första sex månader jämfört med samma period föregående år.

Räknat per månad minskade mjölkinvägningen med 1,2 procent i juni i år jämfört med juni 2021.  Under de föregående tre månaderna minskade mjölkinvägningen med 3,1 procent i maj, 2,6 procent i april och 1,3 procent i mars.

På hela året 2021 ökade mjölkinvägningen i Sverige med 0,3 procent. Även under 2020 låg mjölkinvägningen på plus (+2,0 procent).

 Källa: Jordbruksverket