Sverige riskerar brist på läkemedel

Läkemedel tillverkas på få platser i världen. Vid produktionsstörningar eller kriser kan leveranstiderna bli långa. Svenska myndigheter arbetar för att stärka tillgången på djurläkemedel.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Svenska myndigheter påbörjade för flera år sedan ett arbete med att förstärka det civila försvaret. Händelseutvecklingen i världen har sedan visat att den svenska beredskapen kan förbättras, till exempel vad gäller tillgången på läkemedel.

– Om gränserna skulle stängas kan man konstatera att läget är allvarligt. Produktionen av läkemedel till både människor och djur sker på få platser och när det gäller djurläkemedel finns få alternativ, säger Helena Kättström, chef djurhälsa fält vid Växa.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fick 2020 i uppdrag av regeringen att bedöma det nationella försörjningsbehovet inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap. Förra året presenterades en rapport med förslag på åtgärder. Men redan i dag uppstår bristsituationer.

– Problemen med restsituationer, det vill säga att läkemedel har lång leveranstid, är tillräckligt omfattande och oroande även när det inte är krig eller andra kriser, säger Helena Kättström.

Läs hela artikel i Husdjurs E-tidning.