Trög marknad för tjurkalvar

Höga priser på kraftfoder och mjölkersättning har börjat påverka marknaden för livkalvar. En del uppfödare tvekar att sätta in djur, andra fortsätter som vanligt. För mjölkgården kan det vara alternativt att behålla en del tjurkalvar för egen uppfödning.

Text Torbjörn Esping
Foto Ann Christin Olsson

Ökade priser på framför allt kraftfoder har lett till tveksamhet bland uppfödare att sätta in nya kalvar. Särskilt dyr blir den intensiva uppfödningen av mjölkrastjurar i stall under hela tiden fram till slakt.

– I dagsläget är det en otroligt tuff kalkyl, säger Henrik Lander, ordförande i Sveriges nötköttsproducenter.

Hoppas på ny köpare

Womtorp utanför Eskilstuna är en av de gårdar som blivit av med en kalvköpare. De har anmält kalvar till slakteriets förmedling men söker i första hand en ny köpare. I andra hand kan de lagra kalvarna utomhus under sommaren och se hur situationen är i höst. Då kan de antingen säljas som mellankalv till slakt, eller till någon som vill köpa halvuppfödda djur till vidareuppfödning om slaktpriserna skulle förbättras.

– Det är mycket som vi sa var omöjligt för ett antal månader sen och som inträffar nu, säger Christina Winblad på Womtorp.

Går back på varje kalv

En av de uppfödare som har dålig lönsamhet just nu är Gunilla Johnsson, på Ebbarps gård norr om Karlshamn. Hon har ständigt 250 mjölkrastjurar i stallet som hon köper med mellangårdsavtal från två veckors ålder. Gårdens producerar eget grovfoder och majs, men mjölkpulver, halm och spannmål måste köpas in.

– Jag går i runda slängar 5 000 back på varje djur, säger hon.

Varierar över landet

Marknaden för livkalv är splittrad i landet. I södra Sverige och på Gotland tycks den vara i balans, och det talas till och med om brist på kalvar. I norra Sverige är läget sämre.

– Men ser man tillbaka historiskt så har det varit perioder där vi har haft fler kalvar överstående än vad vi har nu, säger Jakob Danielsson, affärsområdeschef för nöt på HK Scan.

Lägre pris under våren

HK Scan uppger att de i princip har förmedlat samma volym som förra året. Men priset har sänkts för att balansera. När året inleddes var priset 26 kronor per kilo för SLB prima och det fanns inget marknadsavdrag för kalvar mellan två och sex veckor. I mitten av april var kilopriset sänkt till 23 kronor per kilo och varje kalv hade ett marknadsavdrag på 350 kronor.

De mjölkproducenter som kan behålla sina tjurkalvar kan i dagsläget tjäna på det, även om det innebär risker för smitta och kräver mer personal.

– Det finns ett intresse hos mjölkgårdarna att med högre köttpris och lägre kalvpris spara en del tjurar. En del kalvar kan stutas för att ha till sina egna beten, och producera lite mer kött, säger Jakob Danielsson.

Mycket kan hända

De tjurar som är överstående hämtas trots allt, även om det bli någon veckas fördröjning. Och ingen vet hur priserna kommer att vara om 18 månader är det är dags att skicka tjurarna på slakt.

– Det kanske blir de som köper kalvar jättebilligt nu som gör en jättevinst när de väl är färdiga för slakt, säger Christina Winblad.