Var fjärde toppgård lämnar eko

Flera av de högst avkastande ekologiska gårdarna i Sverige ställer om till konventionell drift. Två har redan tagit beslutet, ytterligare tre räknar med att göra det samma visar Husdjurs rundringning.

Text, Foto Linda Grimstedt

20 i topp

Varje år publicerar Husdjur listorna över landets högst avkastande konventionella och ekologiska besättningar, baserat på uppgifter från Kokontrollen.

Listorna för kontrollåret 2021/2022 publicerades i Husdjur nummer 10.

I Husdjur 11, som kommer ut i nästa vecka, publiceras en uppdaterad lista över de ekologiska toppgårdarna, då en gård varit felaktigt registrerad som ekologisk i Kokontrollen.

Husdjurs rundringning bygger på den nya topplistan.

Totalt ser det ut som att var fjärde gård på listan över Sveriges 20 högst avkastande ekologiska besättningar går över till konventionell drift nästa år. Tillsammans har de under förra kontrollåret levererat nästan 14 miljoner kilo ekologisk mjölkråvara. Förutom dessa fem, säger ytterligare några att de överväger att ställa om, men att de avvaktar lite till.

Omställningarna kommer att få stor inverkan på 20 i topp-listan nästa år eftersom båda de översta gårdarna hör till de som lämnar.

– Vi har funderat fram och tillbaka det sista året. Det har ändå varit bra ekonomi för vår del. Men dels är det merbetalningen för eko som är för liten, dels är det priset på det ekologiska kraftfodret. Det gör ganska mycket om man satsar på en hög avkastning, säger Adam Skure, vars familj driver Geddeholms gård i Västerås.

Nya möjligheter

För deras del kommer omställningen främst att märkas i växtodlingen. De har köpt in mineralgödsel, och kommer att börja odla majs, minska vallarealen och odla spannmål på en del åkerbeten under nästa år. I företaget finns också en grisproduktion, som de nu kan förse med egen spannmål.

Hos Kullingsjö lantbruk på Elmersgården i Vårgårda är det främsta skälet till att ställa om planerna på att utöka från 300 till 500–600 mjölkande. Med ett nytt bygge kommer de inte klara den mängd bete som de ekologiska reglerna kräver. Till det kommer den vikande ekomarknaden, samt arbetslagets ambitioner om en hög avkastning.

– Man vill inte bromsa. Vi har djur med potential att mjölka, då vill vi ge dem möjlighet att göra det, säger Tobias Kullingsjö, som påpekar att han och brodern Kristoffer trivts som ekologiska bönder.

– Det är en spännande och dynamisk odling och vi tar med oss mycket kunskap från det.

Även Adam Skure säger att det tog emot att lämna den ekologiska produktionen och är öppen för att ställa tillbaka om marknaden skulle svänga igen.

Fortfarande överskott

Mejerierna har de senaste åren haft en obalans i tillgång och efterfrågan på ekologisk mjölkråvara. Flera mejerier har aktivt uppmanat sina ekoproducenter att ställa om till konventionellt och invägningen av ekologisk mjölk har minskat mer än den totala invägningen i Sverige. Trots att flera gårdar nu ställer om uppger mejerierna att de kommer att fortsätta att ha ett överskott på ekologisk mjölk.

– Vi kommer inte att få ett underskott och det kommer vi också se till att vi inte har. Ekologi är jätteviktigt för oss, alla kommuner och landsting och även många konsumenter ställer krav på ekologiska produkter, säger Norrmejeriers vd Gerhard Bley.

Arla skriver i ett mejl att 35 av föreningens 385 ekologiska gårdar som går över till konventionellt vid årsskiftet. Det handlar om totalt 35 miljoner kilo mjölk.

Räknar med att fler lämnar eko

Hos Falköpings mejeri har tre producenter med sammanlagt 2,7 miljoner kilo mjölk meddelat att de ställer om. Vd Anders Segerström skriver till Husdjur att han räknar med att den ekologiska marknaden fortsätter att vika och att han inte blir förvånad om fler leverantörer väljer att ställa om till årsskiftet.

Norrmejerier vill inte uppge hur många ekoproducenter som ställer om, eftersom de definitiva besluten tas först vid årsskiftet.

– Vi ser att det kommer att bli en minskad invägning, men hur många vill jag inte gå in på, säger Gerhard Bley.