Årets vallmästarfinalister: Daniel Emitslöf

Daniel Emitslöf har en avelsbesättning med 70 dikor, angus och dexter. Alla djur får enbart vallfoder och han har en regenerativ strategi för gårdens vallar.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Odlingsstrategin i Västraby Blåkulla, i nordöstra Skåne, ger samma skördar, men bättre kvalitet.

– Jag har ett stort intresse för mikroliv i jorden och försöker jobba med baljväxter som fixerar kväve som gräset också får nytta av, säger Daniel Emitslöf.

Gynnar mikrolivet

Olika åtgärder testas och utvärderas kontinuerligt. Bland annat har han spridit mykorrhiza, svamp som ska hjälpa till att fördela näringen i marken, och vallen bladgödslas med bakterier som ska hjälpa mikrolivet i jorden.

– Målet är 12 megajoule och 180 gram råprotein per kilo ts, säger Daniel Emitslöf.

Allt grovfoder mixas och grovfodermixen anpassas utifrån om det är dikor, kvigor eller ungtjurar som utfodras. För att ha ett grövre grovfoder att blanda i dikornas mix skördas antingen några vallar sent, eller används halm.

Betar återväxten

Nu är målet att all åkerareal ska ligga i långliggande vallar. Strategin är tre vallskördar och sedan betas återväxten. Skörden uppskattas till 6 till 7 ton ts per hektar förutom den betade mängden. En del i den regenerativa strategin är att korna ska trampa ner en del för att fröså, lagra in kol och skapa en skyddande förna.

Produktionskostnaden för vallensilaget ligger på cirka 2,50 kronor per kilo ts.

– Men jag räknar med att fodervärdet är betydligt högre, säger Daniel Emitslöf.

Läs mer om Daniel Emitslöf och all fakta om hans vallfoder i Husdjur 4 som kommer ut den 26 april.

Övriga finalister i Årets vallmästare 2023:

Årets vallmästare arrangeras av Husdjur och Nötkött i samarbete med Svenska vallföreningen, Sveriges lantbruksuniversitet, Gård och djurhälsan och Växa. Tävlingen sponsras av Växa och sker i samarbete med Borgeby fältdagar.