Årets vallmästarfinalister: Olasgård

På Olasgård är hela familjen Lagerstedt engagerade i den ekologiska mjölkproduktionen. Packningen av silon är central för foderkvaliteten.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Med 180 årskor är vallfodret i fokus på Olasgård i Valinge utanför Varberg, för att uppnå de drygt 12 800 kilo ECM som är medelavkastningen i besättningen.

Erfarenheterna från 2018 gjorde att de gick över från tre skördar till fyrskördesystem. En ny vallfröblandning, bättre anpassad för gården, har gett bra resultat och Göran Lagerstedts erfarenhet är att såväl baljväxtinnehåll som den totala vallskörden har ökat.

Packar i samma fack

Djuren utfodras med fullfoder året om och förstaskörden utgör basen i mixen. Andra- och tredjeskörden läggs i samma plansilofack vilket minskar inverkan av foderbyten. Övergångarna blir smidigare att hantera. Fjärdeskörden har lagrats i de minsta plansilofacken men i fjol lagrades majs i dem och fjärdeskörden rundbalades.  

Familjen lejer in alla maskiner vid vallskörden, men vid inläggningen och packningen i silon tar sonen Markus Lagerstedt över ansvaret. Han är mycket noggrann vid inläggningen och packar hårt i silon, vilket är grunden till ett mycket gott resultat vid ensileringen.

Nytt med majs

När silon är packad gräver man ut i kanterna mot väggen så att ensilaget formar en mjuk böj. När plasten viks in över ensilaget bildas färre luftfickor som försämrar ensilagekvaliteten. Ensilaget täcks av tre lager plast och ett tjockt lager med sand överst, vilket gör att det väldigt sällan är något ensilage som behöver kasseras.

Förra året var första gången som det odlades ekologisk majs på Olasgård. Försöket föll väl ut och i år utökas därför odlingen från 13 till 20 hektar.

Läs mer om Olasgård och all fakta om deras vallodling i Husdjur 4 som kommer ut den 26 april.

Övriga finalister i Årets vallmästare 2023:

Årets vallmästare arrangeras av Husdjur och Nötkött i samarbete med Svenska vallföreningen, Sveriges lantbruksuniversitet, Gård och djurhälsan och Växa. Tävlingen sponsras av Växa och sker i samarbete med Borgeby fältdagar.