Högt tryck på första könssorterade fjällrastjuren

Det blev en strykande åtgång på världens första könssorterade doser från fjällrastjuren Tjelvar F. Intresset och efterfrågan har vaknat både i Sverige och utomlands.

Text Lisbeth Karlsson

För första gången någonsin kan Viking genetics erbjuda könssorterade doser från en svensk fjällrastjur. Det är 96908 Tjelvar F efter tjuren Mast och tjurmodern 44 Vilja som flyttats till Danmark och där börjat att producera doser. Och det blev direkt succé.

– Han har hittills (slutet av januari, reds anm) lämnat 144 doser och Växa hade 50 doser hemma, men de tog slut på två dagar efter att det blivit känt att det finns könssorterade doser, säger Thure Bjerketorp, regionchef avel inom Växa.

Finns i besättning på Gotland

1044 Vilja finns i besättningen hos Cecilia Olsson och Lars-Ewe Thomsson i Eskelhem på Gotland. Besättningen med 143 kor har ett medeltal på cirka 10 900 kilo ECM. 44 Vilja har ett medeltal för 8 år och 10 månader på 9 098 kilo ECM med 4,3 procent fett och 3,7 procent protein. Hon har producerat ytterligare en ungtjur, Sorken, som dock inte finns för användning i könssorterade doser.

Thure Bjerketorp ser de könssorterade doserna som ett bra sätt att få kvigkalvar efter sina bästa hondjur och mest intressanta kolinjer inom rasen.

– Det är ju tyvärr också så att fjällrastjurkalvarna inte är så attraktiva som slaktdjur. Då kan det vara bättre att använda x-vik, säger Thure Bjerketorp.

Internationellt intresse

Nyheten om att det finns könssorterade doser av en fjällrastjur har redan spridit sig utanför landets gränser och det har visats intresse i såväl Argentina som i Finland för de könssorterade doserna. Eftersom Tjelvar F finns på en EU-godkänd avelsstation så kommer det att vara möjligt att exportera till tredje land, men enligt Thure Bjerketorp kommer de könssorterade doser som nu produceras efter Tjelvar i första hand att användas på hemmamarknaden.

Inom föreningen Svensk fjällrasavel är glädjen stor. Robert Nilsson, fjällrasägare utanför Boden i Norrbotten, har redan beställt doser till den egna besättningen och han tror att fler djurägare kommer att visa intresse.

– Vi inom fjällrasföreningen tycker naturligtvis att könssortering är väldigt positivt för rasen, säger Robert Nilsson.

Behövs fler könssorterade doser

Han menar att detta kan bli avgörande för rasens framtid. För att bibehålla den stam av fjällrasdjur som finns i Sverige behövs det dock könssorterade doser av fler tjurar. Thure Bjerketorp är optimistisk om att fler kan komma att tappas och sorteras i framtiden.

– Om det finns en efterfrågan på de här doserna så kan tappning och könssortering av fler fjällrastjurar förmodligen komma att bli aktuellt, säger Thure Bjerketorp.

Läs mer om Tjelvars mor 44 Vilja här.

Foto: Viking genetics.