Publikrekord väntas till vallkonferens

Rekordmånga deltagare väntas till Vallkonferensen som öppnar på tisdag. Arrangörerna lovar ett brett program med extra fokus på vallens roll för krisberedskapen.

Text, Foto Linda Grimstedt

Det blir fjärde gången som Vallkonferensen arrangeras på SLU Ultuna i Uppsala, i år den 7-8 februari. Mötet hålls vart tredje år och skedde alltså förra gången precis innan corona-pandemin stängde ner den här typen av träffar. I slutet av januari hade över 300 personer anmält sig, vilket är en bra bit över tidigare års rekord.

– Dels är det nog för att vi har haft en väldigt bra konferensserie med uppskattade utvärderingar. Dels har det varit få möjligheter till fysiska träffar sedan den senaste konferensen, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare på Växa som tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet, LRF, Greppa näringen och Europeiska jordbruksfonden står bakom arrangemanget.

Krisberedskap i fokus

Liksom tidigare år utlovas ett brett program med presentation av nya eller uppdaterade resultat från olika aspekter av vallodling, bete och utfodring. Nilla Nilsdotter-Linde, universitetsadjunkt vid SLU, ser fram emot två dagar där många olika kompetenser får mötas.

– Det som är speciellt med vallen är att vi samlar både husdjurs- och växtodlingsintresserade. Och det måste vara teknik och ekonomi inblandat också, säger hon.

Eftersom programmet ska vara brett brukar Vallkonferensen inte ha något särskilt tema. Men i år finns ändå ett visst fokus på krisberedskap. Programmet inleds med en övergripande del som bland annat omfattar de politiska ramarna för vallodlingen.

Där kommer bland annat representanter för Jordbruksverket att delta.

– Många undrar varför vallstödet tas bort. Det kommer det att bli diskussion om, säger Nilla Nilsdotter-Linde.

Vall och ekonomi

Resten av programmet handlar bland annat om bete, biologisk mångfald, bevattning, gödsling, etablering, och utfodring. Det finns även postrar som beskriver alternativ användning av vall samt resultat från studenters examensarbeten. Mellan de två konferensdagarna hålls en middag med extra tillfälle för mingel och kontakter. Genomgående hålls fokus på ekonomi i en utmanande tid.

– Vi kommer också ha en avslutande diskussion om vallens roll i foderstaten i det ekonomiska läge som vi har just nu, säger Hans Lindberg.