Visst överskott på småkalvar

Marknadsavdraget för mjölkdrickande kalvar har ökat under hösten. Orsaken är att priset på mjölkpulver ökat.

Text Ann Christin Olsson
Foto Linda Grimstedt

Sedan vecka 4 förra året är det marknadsavdrag på livkalvar som är 2–6 veckor gamla hos HK Scan. Avdraget har ökat under hösten och ligger nu på 550 kronor.

– Det är enbart marknadsavdrag på mjölkdrickande kalvar, säger Jakob Danielsson, affärsområdeschef nöt på HK Scan Agri. De flesta kalvar som förmedlas är avvanda.

Lokala variationer

Marknadsavdraget hänger ihop med att priset på mjölkpulver ökat. Förmedlingen jobbar med att försöka jämna ut skillnader i efterfrågan på kalvar över landet.  I vissa områden i sydöstra delarna gör foderbrist att efterfrågan minskat. 

– Just nu är det överskott av kalvar.

Det brukar dock vara ett visst överskott så här års genom säsongsvariationen i kalvningar. Antalet förmedlade kalvar ligger på normal nivå.  

Jakob Danielsson upplever inte att det är fler än normalt av ungnötsuppfödarna som upphör med produktionen. Men när det blir någon större som slutar kan det påverka marknaden lokalt. För mjölkproducenten kan det vara bra att ha en flexibilitet, till exempel med fler kalvplatser om det blir några veckors väntetid att få i väg kalvarna.

Goda råd gäller än

Efter torkan 2018 gjorde foderbristen att många hade svårt att få kalvarna sålda. Byggrådgivaren Anne Tönnerheden på Växa tipsade då om enkla provisoriska lösningar med flyttbara ligghallar.

För enkla ligghallar krävs ingen förprövning, förutsatt att varje byggnad är för max 40 djur. Ska ligghallen stå permanent på platsen krävs en hårdgjord yta, annars finns olika flyttbara hallar som rundbågehallar i plåt, eller dukhallar.

– Tänk på att de ska klara vind- och snölasterna där du bor. Välj en hall som du antingen kan sälja vidare nästa år, eller kan använda till något annat, säger Anne Tönnerheden.

Hon tipsar även om att det finns olika mindre hallar för hästar som kan fungera till nöt. Öppningen ska vara bred, eller så ska det finnas två öppningar, så att inte ranghöga djur kan vakta och hindra andra från att gå in. Plåtkanten i en rundbågehall kan vara vass och kan gärna kläs in i till exempel ett itusågat dräneringsrör vid öppningen. Duken kan behöva skyddas genom att sätta upp lastpallar på kant längs väggarna. Det kan gärna vara en öppning i bakkanten för att få luftväxling i hallen.

Tänk på hygienen

Anne Tönnerheden råder också att förankra de flyttbara hallarna ordentligt med jordspett i backen om det blir blåsigt.

– Undvik att placera dem så att ytvatten kan kontamineras av gödsel. Placera dem gärna höglänt och med öppningen åt söder. Det ska inte vara för långt till utfodring och vatten.