Lyngens gård prisades på Borgeby

Bland flera tusen besökare på Borgeby fältdagar fick bröderna Uhlin på Lyngens gård ta emot priset Årets Vallmästare 2024.

Text, Foto Camilla Olsson

Under Borgeby fältdagar väntas drygt 20 000 besökare. Under mässans första stekheta dag fick Anton och Albin Uhlin representera hela familjen Uhlin, på Lyngens gård, och ta emot priset Årets Vallmästare. Utdelningen skedde i samband med vallmaskindemon och priset delades ut av Nötkötts chefredaktör Ann Christin Olsson.

Anton och Albin Uhlin, Lyngens gård, får höra när Ann Christin Olsson, Nötkötts chefredaktör, läser upp motiveringen till Årets Vallmästare 2024.

Tar prognosprover

I motiveringen lyfte juryn bland annat fram att prognosprover analyseras lokalt och gör att Lyngens gård prickar rätt datum för skörd. Sedan 1970-talet har de också bevattning. Det bidrar till jämna värden, både i kvalitet och mängd, och därmed ett förstklassigt grovfoder.

– Det känns både omtumlande och hedrande. Vi spänner bågen. Pojkarna är riktigt heta på det och nu är det dags för årets skörd, sa Magnus Uhlin till Husdjur när han i början av maj fick besked om vinsten.

LYSSNA: Lyngens gård i Kopodden

Har egen vallfröblandning

På gården bedriver han, Eva-Lott Uhlin tillsammans med sönerna Anton, Joel och Albin Uhlin mjölkproduktion, tjuruppfödning och växtodling. Delar av familjen är också engagerade i en entreprenadverksamhet.

Anton och Albin Uhlin, Lyngens gård, tillsammans med produktionsrådgivare Annica Hansson, Växa.

För att få fram ett förstklassigt grovfoder har de också hjälp av sin produktionsrådgivare Annica Hansson på Växa. Sedan några år tillbaka använder de en egenkomponerad, intensiv vallfröblandning. Under 2023 skördade de vallen fem gånger, första gången 20 maj och därefter fyra veckor mellan skördarna. De odlar även majs och åkerböna, vilket ökar självförsörjningsgraden på protein.

HÄR LÄSER DU MER: Årets Vallmästare genom tiderna

Fakta/Lyngens gård

Ägare: Magnus och Eva-Lott Uhlin.

Familj: Sönerna Anton 30, Joel 27 och Albin 25 år.

Anställda: Sönerna samt ytterligare en heltidsanställd och en deltidsanställd.

Besättning: 110 SRB plus rekrytering. Föder upp alla tjurkalvar till slakt. Medelavkastning senaste 12 månaderna 13 052 kilo ECM (4,7 procent fett och 3,9 procent protein).

Areal: 180 hektar (ha) åker plus 30 ha naturbeten. Vall på cirka 45 ha. Tar fem skördar. Egen vallfröblandning med 10 % rödklöver, 37 % timotej, 13 % ängssvingel, 15 % engelskt rajgräs, 20 % rörsvingelhybrid. Ensilerar i plansilo. Förutom vall odlar gården även potatis, morötter, åkerbönor, majs och spannmål.

Gödsling: Flytgödsel 20-15-15-(15) ton/ha ger cirka 50–65 kg kväve/ha och år beroende på tillgång. NS27-4 280 kilo per hektar till första skörd, därefter sjunkande ner till ca 100–150 kg/ha till femteskörden. Sammanlagt cirka 293 kg kväve/ha och år.

Näringsinnehåll per kilo ts 2023
Förstaskörd: 11,6 MJ, 172 g råprotein (rp), 6,54 NELp20, 385 g NDF, 105g iNDF.
Andraskörd: 11,3 MJ, 160 g rp, 6,36 NELp20, 434 g NDF, 105 g iNDF.
Tredjeskörd: 11,1 MJ, 162 g rp, 6,24 NELp20, 482 g NDF, 115 g iNDF.
Fjärdeskörd: 11,1 MJ, 184 g rp, 6,38 NELp20, 461 g NDF, 123 g iNDF.
Femteskörd: 10,3 MJ, 154 g rp, 5,95 NELp20, 477 g NDF, 201 g iNDF.