Kalvar och ungdjur i Husdjur 6/7

På Olsbo gård får kalvarna fri tillgång på mjölk. Det har tillsammans med vaccinering och bättre hygienrutiner förbättrat kalvhälsan och sänkt dödligheten. Dessutom träffar vi Årets Vallmästare, familjen Uhlin i Halland.

Text Lisbeth Karlsson
Foto Camilla Olsson

Tema: Kalvar och Ungdjur

Med noggranna rutiner kring kalvning och mjölkutfodring har Olsbo gård förbättrat tillväxten och minskat på kalvdödligheten i besättningen. Enligt Catharina Svensson vid SLU visar europeiska försök att kalvar har stor förmåga att öka mjölkintaget de första levnadsdygnen. Redan efter tre-fyra dagar kan de komma upp i en konsumtion på 11-12 liter per dygn, om de har fri tillgång. När det så småningom blir dags att avvänja kalven är rekommendationen att göra det varligt och i små steg.

Vi besöker också Kårtorp lantbruk i Tibro som satsar på de kor som ska bli kvar i besättningen – förstakalvarna. De har fått en egen grupp och gården märker resultat i form av högre avkastning.

Vallmästarna inspirerar

Familjen Uhlin på gården Lyngen i Hasslöv utanför Laholm får under Borgebydagarna utmärkelsen Årets Vallmästare. Läs om deras strategibyte som innebar att de kunnat fasa ut all användning av soja till mjölkkorna. Dessa får nu en foderstat som innehåller vallensilage, majsensilage samt två gårdsegna kraftfoder med spannmål och åkerböna. En betydelsefull faktor för framgångarna är att gården bevattnar vallen sedan många år.

Gradvisa förändringar

Framtiden är redan här, åtminstone om man jämför vad rapporten Gradvis från 2010 med vad som har hänt fram till i dag. Prognoser som gällde 2040 har redan slagit in. Torkåret 2018 gav viktiga erfarenheter, men kunskaperna och beredskapen om kommande klimatförändringar behöver ändå öka. Fler åtgärder måste till för att möta ett förändrat klimat med högre medeltemperaturer, mer extrema väderlekar och större variation i nederbörd. Läs också hur tre mjölkproducenter i landets olika delar redan agerar.

Projekt lyfter betet

120 mjölkgårdar från åtta europeiska länder utbyter erfarenheter kring betesproduktionen i projektet Grazing for Agro Ecology. Sofia Kämpe på gården Torpet i Västra Götaland är en av deltagarna. Hon tycker att mjölkproduktionen har stor betydelse för våra naturbetesmarker. Med en flexibel beteslagstiftning kan antalet betande djur öka, tror hon.

Allt detta och mycket ner kan du läsa om i Husdjur 6/7 med utgivning den 19 juni.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)