Nya smittskyddsregler inför djurutställningen på Elmia

Rutinerna för djurens hälsa och välfärd vid djurutställningen på Elmia är klara. I dem ingår veterinärbesiktning och provtagning för mykoplasma.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Arbetet med de praktiska förutsättningarna för djurutställningen vid Elmia Lantbruk i höst är i full gång. Mässan sker den 16-18 oktober i Jönköping. I år blir det skärpta rutiner för djurvälfärd och smittskydd.

Veterinärbesiktning av alla djur

Det innebär bland annat att alla djur kommer att bli besiktigade vid ankomst till utställningen av två kliniskt erfarna djurhälsoveterinärer som också kommer att finnas närvarande under hela utställningstiden.

– Vi kommer att lägga ökat fokus på inbesiktningen, att djuren är friska och okej innan de släpps in på Elmia, säger Helena Torkelsson, chefsveterinär på Växa.

Provtagning för mykoplasma

Nytt är också att det blir krav på anslutning till Smittsäkrad besättning steg 2 eller 3 för alla besättningar. Då ingår provtagning för Mycoplasma bovis för mjölkbesättningar. Den som inte är med i Smittsäkrad besättning och vill ställa ut djur på Elmia kan gå med i programmet.

– Förmodligen behöver man då själv ordna med en provtagning för mykoplasma, eftersom man missar den ordinarie tankmjölksprovtagningen som genomförs under maj månad, säger Helena Torkelsson.

LÄS MER: Mykoplasma nästan bara i södra Sverige

Maxgräns för celltal

För köttbesättningar är kravet att minst fem individer ska vara provtagna för mykoplasma under de senaste tolv månaderna.

– Över lag är vi överens om att det framför allt är mykoplasma som det kommer att krävas provtagning för inför utställningen, säger Helena Torkelsson.

För juverhälsa gäller att mjölkdjur ska vara anslutna till en mjölkkvalitetskontroll, Kokontrollen eller Mjölkkontrollen. Besättningar som inte är kontrollanslutna behöver vara anslutna till produktions- och härstamningskontrollen och ha tagit minst två mjölkprover, med minst tre veckors intervall senaste halvåret före utställningen. Högsta tillåtna celltal på individnivå är satt till 200 000 celler per milliliter, för att minska risken för spridning av mastitbakterier

Krav på smittfrihet

Enligt kraven får besättningen inte heller vara spärrad av någon annan sjukdomsorsak och djurägaren ska ha djuren försäkrade. Djurägaren ska även kunna intyga att det inte förekommit någon smittsam sjukdom i besättningen den senaste månaden.

Provtagning för mykoplasma

Med hjälp av tankmjölkprovtagning får cirka 1500 besättningar som ingår i programmet Smittsäkrad besättning steg 2 och 3 information om den egna besättningens status för Mycoplasma bovis, vilket ger fria besättningar bättre förutsättningar att fortsatt hålla sig fria från smittan.

Är besättningen inte med i Smittsäkrad besättning finns det möjlighet att abonnera på provtagning via Frisk ko. Där ingår förutom Mycoplasma bovis även analys av salmonella och Streptococcus agalactiae, RS-virus och bovint coronavirus.

I Smittsäkrad besättning sker provtagning två gånger om året, medan det i Frisk ko ingår prov fyra gånger om året. Källa: Mycoplasma bovis | Växa (vxa.se)