Så förbereder sig Sverige på utbrott av blåtunga

Ett utbrott av blåtunga pågår i delar av Europa. Nu förbereder sig myndigheterna för att sjukdomen kan komma till Sverige.

Text Camilla Olsson
Foto Linda Grimstedt

Som Husdjur tidigare har berättat drabbades Nederländerna av ett stort utbrott av blåtunga av serotypen BTV-3 förra året. Smittan spred sig sedan österut över gränserna mot Tyskland, Frankrike och Belgien. Sedan april i år finns ett lokalt godkänt vaccin i Nederländerna mot sjukdomen för får och nötkreatur. Även i Tyskland pågår vaccinering, berättade Erika Chenais, statsveterinär på SVA, på ett lunchmöte som LRF Kött arrangerade under torsdagen.

Är en C-sjukdom

I slutet av juni fanns inga rapporterade fall av blåtunga i Danmark och inte heller i tyska Östersjöområdet. Men sjukdomen sprider sig med svidknott och myndigheterna förbereder sig för att sjukdomen kan komma hit. Senast det inträffade var 2008 och sedan 2010 är Sverige fritt från blåtunga.

Sedan förra utbrottet har sjukdomen omvärderats inom EU och klassas numera som en C-sjukdom, vilket innebär att enskilda medlemsländer får bestämma hur de vill bekämpa smittan. Däremot finns särskilda regler för flyttning av djur från ett land där det finns blåtunga.

För att smittan ska ta sig till Sverige behöver många svidknott vara infekterade, det behöver också vara viss luftfuktighet, värme och vind. Utbrotten sker därför ofta i slutet av säsongen. Erika Chenais påminde om att vid förra utbrottet i Sverige fanns inga kliniska fall utan symtomen kan vara lite diffusa, därför är extra vaksamhet viktigt. Svidknotten kan inte flyga så långt men om det är optimala förhållanden kan de blåsa cirka 70 mil över öppet vatten. Smittan kan även få spridning via importerade djur och sperma, men eftersom provtagning sker är det ovanligt.

HÄR LÄSER DU MER: SVA om blåtunga

Viktigt att skydda mot knott

För att skydda sig mot blåtunga gäller det att minska knottangreppen. Ett sätt kan vara med hjälp av insektsmedel, fastän Erika Chenais påpekade att det inte har jättebra effekt mot knott. I Nederländerna har man sett viss effekt med hjälp av installning och fläktar i stallen. Hon tipsade också om att hålla koll på sina beten och, om det går, undvika de med mest knott. När vaccin blir tillgängligt rekommenderar myndigheterna även det.

Blåtunga är en anmälningspliktig sjukdom och kommer att fortsätta att vara det, enligt Kristina Mieziewska, veterinär på smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket. Hittills i Sverige i år har nio fall anmälts och alla har varit negativa. Just nu förbereder sig Jordbruksverket och SVA på att det kan komma ett utbrott även här och kommer att säkra vaccin i händelse av det.

Det finns även andra scenarier myndigheterna förbereder inför. Om ett fall upptäcks i Danmark, innan sjukdomen har kommit till Sverige, kommer tankmjölksövervakningen av sjukdomen att utökas. Men det kommer inte att bli några restriktioner inom Sverige eller krav på vaccinationer.

Om blåtunga kommer till Sverige

  • När myndigheterna upptäcker första fallet kommer den besättningen att beläggas med förflyttningsrestriktioner som då drabbar även närliggande besättningar.
  • Man kommer att provta den smittade gården och närliggande anläggningar. En eller fler tankmjölksövervakningar kommer att ske i ett större område för att se hur stor omfattningen av smittan är.
  • Inga avlivningar kommer att ske på grund av blåtunga. Nya fall kommer att vara fortsatt anmälningspliktiga.
  • Myndigheterna kommer att rapportera till EU-kommissionen att sjukdomen finns i Sverige och då tappar Sverige sin fri status.
  • Möjligheten att flytta idisslare från Sverige kommer att bli svårare och dyrare, beroende på vilket land man vill flytta djur till.
  • Vaccination kommer att bli tillgängligt och frivilligt. Vaccinerade djur kommer att behöva registreras som vaccinerade, åtminstone till en början.

    Källa: Jordbruksverket.