Så gäller försäkringen vid ett cyberangrepp

Med noggranna rutiner för backup, virusskydd och starka lösenord kan lantbrukare skydda sig mot olika it-attacker. Räcker inte det finns försäkringar som kan mildra skadorna.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Försäkringsbolagen har uppmärksammat de it-relaterade riskerna i lantbruket. Sedan några år tillbaka erbjuder de därför olika cyberförsäkringar, bland annat av Dina Försäkringar och Länsförsäkringar. Fastän lantbruk ännu inte blivit drabbade i någon större omfattning så har försäkringsbolagen sett exempel på att lantbrukare behövt ansöka om skadereglering för kostnader som uppstått i samband med det.

– Lantbruksföretagare är lika utsatta för cyberhot som vilken annan typ av bransch som helst eftersom digitaliseringen har växt lika mycket i alla branscher. Det vi ser är att ransomware-attacker är den mest frekventa cyberskadan, säger Erika Hansson, Länsförsäkringar.

HÄR LÄSER DU MER: Rutin för återställning viktigt vid it-attack (artikel i e-tidningen, så loggar du in)

It-attacker kan drabba mjölkföretag

Det är oftast större it-baserade företag som blir drabbade av attacker, men är dessa leverantörer till lantbruk kan det få påverkan på mjölkföretag i andra hand.

– Rent generellt är det vanligast att drabbas i andra hand. Butiker och andra funktioner som nyttjar molntjänster av olika slag drabbas ganska brett, säger Stefan Magnusson, Dina Försäkringar.

Båda försäkringsbolagens försäkringar omfattar till exempel såväl kostnader för dataintrång, avbrottsersättning och ersättning av hårdvara (till exempel datorer). Dina Försäkringar erbjuder två olika alternativ. Ett tillägg till grundförsäkringen som i första hand är avsedd för mindre företag, men även en försäkring för större lantbruksföretag med mer specialiserade behov. Såväl Länsförsäkringar som Dina Försäkringar erbjuder även en it-support dit drabbade kunder kan ringa för hjälp.

Måste uppvisa ”cyberhygien”

Men för att en lantbrukare ska kunna dra nytta av en cyberförsäkring behöver den kunna uppvisa en god ”cyberhygien”. Backup på de olika systemen ska tas regelbundet, minst en gång i veckan.

– Man ska även se till att backuperna fungerar och att de kanske inte bara finns som molntjänster, utan att backupen också finns lokalt, säger Mathias Röstlund, Dina Försäkringar.

Att ha bra och uppdaterade virusprogram på sina datorer hör också till de krav som försäkringsbolagen ställer. Datorernas operativsystem behöver också ha de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade. Användning av starka lösenord som är unika för respektive system eller tjänst är också ett krav.

HÄR LÄSER DU MER: Hackare mörklade hela ladugården (artikel i e-tidningen, så loggar du in)

I Husdjur nummer 5 2024 finns flera artiklar om it-attacker och it-säkerhet på mjölkföretag (e-tidningen hittar du här, så loggar du in).