Företagandet – en livsstil

Text Lisbeth Karlsson

ÄR MJÖLKPRODUKTION en livsstil eller ett jobb? Frågan ställdes på Facebook i en lantbrukargrupp och följdes av ett resonemang och diskussion kring frågan. Jag tänkte ganska länge på det där. Livsstil är, enligt uppslagsverket, hur man lever sitt liv, vilka värderingar, attityder och vilket livsinnehåll man väljer att ha. Sen googlade jag på mjölkproduktion som livsstil. De historier jag hittade i press, på bloggar och andra forum berättade om människor som trodde på det de arbetar med, som arbetar hårt och som steg för steg utvecklar sina gårdar.

Det är ungefär så som Tillväxtverket beskriver företagande på webbplatsen Verksamt.se, med tillägget att man som företagare behöver kunna se helheten i ekonomin, hålla nere kostnader och att skapa intäkter till företaget. Det gör mjölkföretagare.

Tillväxtverket slår också hål på myten om att en företagare snabbt tjänar mycket pengar. Visst, det finns de som gör det, men de hör till undantagen. Det tar ofta flera år innan en företagare kan ta ut en skälig lön. Så varför blir man ändå företagare, eller i vårt fall mjölkföretagare, om det inte leder till högre inkomst eller om lönsamheten i branschen är dålig? Svaret är ofta för att man vill styra över sin egen tid, arbeta med något man är intresserad av och att nå egna mål och visioner.

Det låter också som en mjölkföretagare – och som en livsstil.

SÅ OM VI VÄLJER att bli mjölkföretagare, hur tar vi företagandet framåt? Hur genomför vi förändringar för att hitta möjligheter till ökad lönsamhet? I idrottens mentala träning och i all coachning är den centrala tanken att all förändring kommer inifrån. Det är när du tror på dig själv och din förmåga att uppnå resultat som förändringen sker. Så vad kan du göra för att ta ditt företag framåt? Vilka hinder ser du? Vilka möjligheter? Vad blir ditt nästa steg?

I det här numret av Husdjur möter vi flera mjölkproducenter som tror på sin förmåga och som har mål med sin verksamhet. Några av dem har lång erfarenhet, några är nya i branschen, men alla arbetar för att uppnå sina mål och visioner. De är företagare.