Ko med kalv – snart i ett stall nära dig

Text Linda Grimstedt

UNDER SEMESTERN fick jag en bok av en kompis som tycker att mitt kointresse är fascinerande och kanske lite exotiskt. I ”Kornas hemliga liv” skriver den brittiska lantbrukaren Rosamund Young om vardagen på gården Kite’s Nest Farm.

Det är en på många vis fantastisk – om än okonventionell – liten bok med ljuvliga berättelser om kornas klokskap och intelligenta interaktion med varandra. Jag är övertygad om att de flesta av er som läser Husdjur har liknande berättelser från era gårdar om kor som fattar tycke för varandra, som kan förmedla om en kompis blivit sjuk eller som har särskilda vanor som det bara är för människotjänaren att acceptera.

Men en sak gnager i mig. I bokens inledning skriver Rosamund Young att familjen redan 1974 valde att lägga ner mjölkproduktionen eftersom det inte gick att få någon ekonomi i den. Särskilt inte som de ville att kalvarna skulle få gå kvar med sina mödrar. Det var helt enkelt för svårt både praktiskt och ekonomiskt att få det som många konsumenter – och även en del mjölkbönder – önskar att fungera. För Kite’s Nest Farm blev valet alltså att hellre lägga ner mjölkproduktionen än att sära på ko och kalv.

DRYGT 25 ÅR senare pågår – som Husdjur skrivit i flera artiklar – försök på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som utvärderar ekonomiska, praktiska och hälsomässiga effekter av att låta kor gå med sina kalvar i en modern lösdrift.

I en debattartikel på sidan 60 i det här numret riktar djurskötaren Sven Brandel kritik mot försöken och får svar från forskarna.

Resultaten från studien ska bli väldigt intressanta att ta del av. Många konsumenter har svårt att förlika sig med att kalvarna tidigt separeras från korna, trots goda försök från oss som lever nära djuren att förklara orsakerna till detta. Inom branschen talas det ofta om att konsumenten måste utbildas och förmås att förstå den praktiska verkligheten ute på gårdarna. Men vad händer om de ändå vill att kalvarna ska få stanna med korna – utan att det påverkar priset i butik? Kommer vi den dagen att ha hittat en bättre lösning än den Kite’s nest valde?

FÖR EGEN DEL tror jag att gemensamma utrymmen kommer att vara en självklar frågeställning vid stallbyggen om säg en 20 år, precis som det var för ungefär lika många år sen när det kom till valet mellan lösdrift och uppbundet.

Vad tror du som läser – kan det fungera? Eller blir det ytterligare sten på börda? Hör av dig!