Goda ledare – ett vinnande koncept

Text Lisbeth Karlsson

KOKONTROLLENS årsresultat visar återigen på förändringar i besättningsstrukturen. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar, men det beror till stor del på att det främst är mindre besättningar som försvinner. Med större besättningar innebär det också att en större andel gårdar i dag har anställd personal. Allt fler ensamföretagare förvandlas till chefer och ledare.

Unga väljer i dag inte bara jobb. De väljer chef. Att utvecklas till en bra chef och ledare är ingen lätt match, men ska mjölkföretaget kunna leva vidare med lönsamhet så är den matchen avgörande. Det tar tid och kräver förändringar – av en själv i första hand. Det är en nödvändig process för att få personal att stanna i företaget och att utvecklas till kunniga och duktiga medarbetare som lyfter mjölkproduktionen och det ekonomiska resultatet.

Medarbetare stannar oftare kvar i företaget om de får möjlighet att fortsätta utvecklas i sitt yrke. Det konstaterar Martin Melin på sidorna 64–66 i detta nummer av Husdjur. Att trivas med sitt arbete, känna att man utvecklas och att man får ta ansvar, är också genomgående faktorer som vi återfinner hos alla de som nominerats till Årets djurskötare och Årets ungdomsdiplom. Juryn har nu beslutat vilka som får ta emot de båda utmärkelserna och detta kommer att tillkännages i november (se sid 81).

DEN REFLEKTION JAG själv gjort under de senaste årens juryarbete är att mottagarna av Årets djurskötare och Årets ungdomsdiplom allt oftare kommer från gårdar där företagsledarna själva har arbetat med sitt ledarskap. Ett gott ledarskap blir en bra grogrund för personal att utvecklas till ovärderliga resurser för företaget. Så satsa på ditt ledarskap – du har allt att vinna!