SLU: Stort intresse för projektet

Vi är medvetna om riskerna, och det är en av anledningarna till att vi forskar på detta, skriver SLU i sitt debattsvar om försöken med ko och kalv.

Frågorna som Sven Brandel tar upp kring risker och utmaningar med att ha ko och kalv tillsammans är viktiga och vi välkomnar att Husdjur ger plats för den här diskussionen. Vi är medvetna om de risker som Brandel tar upp, och det är en av anledningarna till att vi forskar på detta. Stallpersonalen är med och påverkar utformningen av kotrafik och arbetsmetoder i försöksstallet, och har identifierat några viktiga ledord för systemet: ge korna tid, ha fasta rutiner och tålamod.

Bara kor i roboten

Intrycket Brandel har, att TV-inslaget visade en tom ladugård med en ko och kalv, förvånar oss lite eftersom inslaget filmades dagen innan betessläpp, då fanns totalt drygt 300 kor i ladugården varav 22 gick med sina kalvar i den aktuella avdelningen. Brandels oro för att kalvar skall följa med korna in i roboten är i vårt försök hanterat genom att det bara är korna som kan lämna området där kalvarna finns, det är viktigt eftersom det inte finns plats för en medföljande kalv i roboten. Kalvarna har tillgång till en tredjedel av de 62 liggbåsen i avdelningen och personalen har lagt betydligt mer tid på att hålla dessa rena än om kalvar inte hade varit i stallet.

Försiktiga vid kalvning

Vi har hittills bara haft en enstaka incident där en ko ville hålla undan en kalv från stallpersonalen, det hände på bete och kalven det gällde var inte hennes egen. Även om vi inte har haft några andra tillbud är vi extra försiktiga kring nykalvade kor. Det stämmer att separationen medför oro hos kalvar och kor, den negativa upplevelsen måste vägas mot eventuella positiva effekter av att vara tillsammans.

Intresse för projektet finns både bland lantbrukare och konsumenter, och syftet är att utvärdera både positiva och negativa effekter på kornas och kalvarnas hälsa och välbefinnande under tiden de är tillsammans och på lång sikt. De andra forskningsuppslagen som Brandel föreslår är också viktiga, utveckling av ersättning för Baytril måste lösas av andra men vi tar oss gärna an frågan om inkalvningsålder om finansiering finns!

Sigrid Agenäs, professor i skötsel av idisslare, SLU

Hanna Eriksson, postdoktor i skötsel av idisslare, SLU

Sabine Ferneborg, postdoktor i nutrition och fysiologi hos idisslare, NMBU, Norge

Mats Pehrsson, Driftchef, Lövsta lantbruksforskning, SLU

Emma Ternman, forskare mjölkkors beteende och välfärd, SLU

Läs också:

Vi mjölkbönder: Tockarp satsar på ko med kalv

Ledare: Ko med kalv – snart i ett stall nära dig