Om vikten av att berätta en bra historia

MIN MORMOR FÖDDES i en statarfamilj som på 40-talet fick chansen att arrendera ett jordbruk i storleksordningen en häst, några kor och några grisar. Ingenting var elektrifierat och mjölken kyldes med is från sjön, vilken förvarades i dös under sommaren. Det är bara 80 år sen och utvecklingen inom såväl jordbruk som samhälle har gått rasande fort sen dess.

Text Linda Grimstedt

Strukturrationaliseringen har överlag varit av godo. I takt med att produktiviteten har ökat på gårdarna har resurser frigjorts till annat. Fler människor har kunnat ägna sig åt andra för samhället värdefulla uppgifter, när de inte har behövt lägga tid på att producera sin egen mat.

Sverige som land har tyvärr haft samma filosofi. Vi har satt allt mer tilltro till andra länders förmåga att producera mat som vi kan köpa, medan vi själva ägnat oss åt saker som vi har tyckt skapat större värde.

Men någonstans har många också tappat insikten om att det bara är om vi har lönsamma lantbruksföretag som de själva kan leva på något annat.

Hårdraget: Om lantbrukets produktion minskar, ökar i sin tur risken (eller chansen, om man så vill) att folk själva måste bli bönder.

KRISER SÄTTER OFTA fokus på den här frågan. Många länder har 1900-talets stora krig, med påföljande matbrist, i folkminnet. I Sverige blev den konsekvensen inte lika tydlig. Men problemen med att säkra vaccintillgången under coronapandemin kan fungera som en liknande väckarklocka. När det uppstår brist på en livsnödvändighet står varje land sig själv närmast.

För svensk del har vi kommit till en punkt där vi behöver öka den egna självförsörjningen på livsmedel. Om det ska kunna ske behöver vi få befolkningen att förstå varför det är nödvändigt och vad som krävs för att göra det.

UNDER EN FRÅGESTUND med Föreningen skogs- och lantbruksjournalister häromveckan menade landsbygdsminister Jennie Nilsson att kunskapen om lantbruk generellt är för låg – bland politiker, allmänhet och media. En del av lösningen, anser hon, är att vi som finns i branschen lyfter debatten från detaljnivå och pratar om lantbruket så att människor förstår. Genom att berätta historien om sunda, säkra livsmedel som skapar jobb i hela landet och gör gott för klimatet kan vi väcka allmänhetens nyfikenhet och öka kunskapen om livsmedelsproduktionen.

Att vända trenden för den svenska självförsörjningen kommer att kräva mer än så, men med bättre stöd från samhället blir jobbet så mycket roligare.