Sätt mål för din verksamhet

Text Lisbeth Karlsson

FRAMGÅNGSRIKA IDROTTARE skapar sig tidigt en målbild om vad de vill uppnå. Sen börjar det hårda arbetet med att nå dit, en rörelse framåt, dag för dag. I varje ögonblick kanske utvecklingen inte går att se, men när dag efter dag, eller månad efter månad läggs ihop märks förändringen och förbättringen.

Jag vill jämföra den svenska mjölkproduktionen med utvecklingen av en idrottare, som i tonåren börjar tävla på det lokala planet och som sen får hårdare konkurrens när tävlingarna blir regionala, nationella och sist internationella. Under sin karriär utvecklas idrottaren med mer och bättre träning, som följer och drar nytta av vetenskapliga rön.

Hen lär sig också sätta mål för och planera hur träningen ska genomföras och följas upp. Varje pass har ett syfte som kanske inte är så tydligt just vid det tillfället, men sett i ett större perspektiv blir till en märkbar trend. Idrottaren har även lärt sig att använda mentala strategier för att hålla ut och hantera såväl motgång och svårighet som medgång och framgång.

FÖR TRETTIO ÅR sedan var mjölkproducenter likväl som föreningar och organisationer inriktade på konkurrens inom landet. Mjölkproduktionen har sedan (på både gott och ont) utvecklats, förbättrats och förfinats med bättre utfodring, bättre inhysning, bättre smittskydd, bättre… ja, bättre på det mesta.

Samtidigt har branschen förändrats, konkurrensen mellan företagen har ökat, fusioner har genomförts och i dag konkurrerar den svenske mjölkföretagaren allt oftare med utländska kollegor. Först som producenter av mjölkråvara men nu också som uppfödare av avelsdjur.

MEN FORTFARANDE finns en hel del att lära av idrotten. För den enskilde mjölkföretagaren kan det handla om att sätta mål, följa upp resultaten och att fokusera på det som är viktigt för att nå målet. För det handlar inte om tur.

”Jag vet inget om tur, men ju mer jag tränar desto mer tur har jag”, sa nationalhjälten Ingemar Stenmark en gång i tiden.

Så ta en stund för att följa upp ditt eget arbete. Unna dig att fira dina framgångar och ta sen sikte mot nya höjder. Precis som en riktig OS-medaljör.