Fram med fakta om mjölk-produktionen

Kunskap är aldrig fel, det är hur den används som spelar roll. De pågående studierna om kor på stall och kor med kalv ger ny fakta om mjölkproduktionen och bäddar för välgrundade beslut, skriver chefredaktör Linda Grimstedt i sin ledare.

Text Linda Grimstedt

För många områden i samhället gäller att beslut, riktlinjer och lagar ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är ett klokt förhållningssätt som tar in såväl fakta från forskning, som den kunskap som finns i samhället.

Inom mjölkproduktionen finns enorma mängder beprövade erfarenheter, både vetenskapligt bevisade och sådana som samlats genom otaliga timmar av arbete och djurskötsel på gårdarna. Problemet är att det med tiden kan vara svårt att veta vad som verkligen är bästa metod och vad som bara är en väl inrotad vana.

Två pågående forskningsprojekt skapar just nu debatt, både inom mjölkbranschen och utanför. Det handlar om det mångåriga projektet på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, om att låta kalvarna gå kvar med korna under en längre tid, samt om den Växa-ledda studien om djurvälfärd på stall utan bete.

Det är frågor som slår an en känslomässig sträng hos de flesta – om djur ute i det fria och om vår instinkt att vara samman med och ta hand om vår avkomma. Samtidigt är de på ett mer konkret plan starkt förknippade med ekonomiska och inte minst praktiska faktorer på gården. Eventuellt ändrade regelverk åt något håll får stora konsekvenser, särskilt i en omställningsperiod.

Oavsett var människor – allmänhet såväl som lantbrukare – står i sakfrågan finns därför en oro för vad resultaten kommer att leda till. Jag tänker så här: kunskap i sig kan aldrig vara dåligt. Det är hur vi använder den som är avgörande.

I det här numret av Husdjur berättar vi om två gårdar som har valt att satsa på en längre samvaro mellan ko och kalv, samt om de erfarenheter som hittills finns från SLU:s forskning.

Det de här gårdarna och forskningen bidrar med är praktisk kunskap och konkreta fakta i en fråga där debatten lätt blir känslostyrd. Från Husdjurs sida lägger vi ingen värdering i ett företags strategiska val så länge djuren mår bra. Vi säger inte att det är det bästa för alla att införa ökad samvaro mellan ko och kalv, bara för att vi skriver om hur just de här gårdarna har gjort. Men vi tycker att det är viktigt att lyfta fram nya perspektiv och spegla ett skeende. Samma sak gäller i betesfrågan. Med tanke på hur inomhusmiljö och besättningsstorlek har utvecklats under åren behövs ny kunskap om hur kornas välfärd och hälsa påverkas av en längre tid på stall.

Det ger både mjölkgårdar och samhället i stort möjlighet att ta välgrundade beslut som inte bygger på tyckande, utan på just vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

LÄS MER: Ko med kalv – snart i ett stall nära dig – Tidningen Husdjur

LÄS MER: Debatt: Ko med kalv – ett onödigt försök – Tidningen Husdjur

LÄS MER: SLU: Stort intresse för projektet – Tidningen Husdjur