Onödigt spännande kring biogasen

Det plötsliga beskedet att den svenska biogasen inte längre är skattebefriad kom i helt fel tid för branschen. Nu gäller det att regeringen visar att den menar allvar med att vilja stötta satsningen på biogas.

Text Linda Grimstedt

Att driva företag i en bransch som dels är omgärdad av många regler och förordningar, dels påverkas av olika typer av stöd som styr produktionen, kräver sannerligen en god dos is i magen och en förmåga att förhålla sig till plötsliga förändringar.

Svenska lantbrukare är luttrade men ställer välgrundade krav på förenklingar och långsiktighet, både vad gäller regelverk och olika former av stimulanspaket. Det är viktigt att veta vad som gäller – länge. För det blir väldigt sårbart att binda kapital i en satsning om förutsättningarna snabbt kan ändras efter att investeringen är genomförd.

Det pågår insatser som ska sänka regelkrånglet och skapa långsiktiga spelregler för lantbruket, även om målet är långt ifrån nått. Men ibland kan tvära kast komma från oväntat håll.

I början av mars blev det körigt kring biogasen. Ett samlat Sverige stod bakom regeringens beslut från förra året om att för tio år framöver befria biogas som används som bränsle för uppvärmning eller motorbränsle från energi- och koldioxidskatt. EU-kommissionen hade gett klartecken. Men ett tyskt energiföretag invände att kommissionen inte utrett frågan tillräckligt, överklagade och fick rätt i EU-tribunalen. Den 4 mars vann domen laga kraft.

Den energi som efter detta har lagts på skrivelser, klargöranden, konsekvensanalyser och inte minst stresspåslag över en hotande skattechock hos företagen, hade säkerligen räckt till att värma ett mindre samhälle under en fimbulvinter.

Även här på Husdjur blev det förhöjd puls när vi mitt i pressläggning fick justera vårt färdiga biogasreportage efter att skattebefrielsen upphört men innan någon lösning presenterats. Troligen har mycket hunnit hända innan tidningen nu kommit ut och det är möjligt att de uppgifter vi hade i mitten av mars redan hunnit bli gamla.

En viktig sak lös dock upp i mörkret. Nämligen den enighet som förmedlades av alla parter, att det här ska lösas. Det finns säkert saker som med facit i hand hade kunnat hanteras bättre. Men även om det från regeringshåll inte gick att säga hur biogasen skulle räddas, stod det klart att så ska det bli. En viktig signal att hålla fast vid när det blåser.

Nu gäller det för regeringen att fortsätta i samma anda för att elda på produktionen av gårdsbaserad biogas. Till exempel genom att i vårbudgeten ge besked om ett förlängt och välfinansierat gödselgasstöd även efter 2023.