Alla vill kornas bästa

Det finns många frågor om vad som är kornas bästa, som inte fått några svar under den senaste tidens diskussion om beteslagens vara eller icke vara. Det gör det svårt för konsumenterna att bilda sig en välgrundad uppfattning, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Text Linda Grimstedt

När det riktigt har låst sig i en konflikt kan en nyckel till lösning vara att hitta något som parterna är överens om. Utifrån det går det sedan att börja öppna dörrar till samtal.

Den senaste månaden har det varit många hårda ord om det kommande ”betesförbudet”. Ni vet den där utredningen om stärkt konkurrenskraft för svenskt lantbruk, som en liten men högljudd grupp vill marknadsföra som att ingen mjölkko någonsin kommer att få komma ut på grönbete igen.

Det blir lätt så, i en konflikt. Den som vill få sin vilja igenom spetsar gärna till sitt budskap lite extra.

LÄS MER: Vem får ge sig i frågan om betet?

Tänk vad förlösande det skulle vara att göra tvärtom. Om representanter för konsumentgrupper, aktivister, lantbruksorganisationer, politik och näringsliv kunde enas i några gemensamma utgångspunkter. En gemensamt manifest skulle kunna se ut så här:

 • Korna ska ha det bra.
 • Det ska finnas öppna landskap.
 • Korna är viktiga för den biologiska mångfalden.
 • Svenska livsmedel stärker försvarsberedskapen.

En annan sak som underlättar i konfliktlösning är att ha alla fakta på bordet. Och det är något som har saknats i den senaste tidens debatt. Det stannar liksom vid den ena sidans ”konkurrensskäl” och den andra sidans ”kor mår bra av att beta”. Inte ens LRF:s egen webbsida med frågor och svar om varför förbundet vill ha ändrade regler, ger hela bilden.

Ska en vanlig konsument kunna bilda sig en uppfattning i frågan måste hen få svar på följande:

 • Om beteskravet leder till att gårdar lägger ner i stället för att modernisera och kanske utöka.
 • Vilka fler djurgrupper än mjölkande kor som går på bete på sommaren.
 • Ifall möjligheten till EU-stöd för bete ökar om det inte är ett lagkrav.
 • Huruvida mejerierna skulle lansera ”betesmjölk” för konsumenterna att köpa.
 • Om gårdar fortfarande skulle släppa ut mjölkande kor på bete – och varför.
 • Hur kor har det i ett lösdriftsstall.
 • Om vi kan få fler betande djur totalt om mjölkgårdar kan utöka även där det inte finns tillräckligt med bete runt stallet.

LÄS MER: Fram med fakta om mjölkproduktionen

Senast den 30 juni* ska utredningen om stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd vara klar. Den omfattar mycket mer än bara frågan om bete. I direktivet ingår bland annat att föreslå åtgärder för att höja djurskyddsnivån globalt.

Hur beteslagen ska vara utformad för att främja svensk mjölkproduktion, hög djurvälfärd, biologisk mångfald och en inhemsk självförsörjning lämnar jag till experterna. Men om diskussionen kan vara baserad på fakta i stället för känslor ökar chansen för att nå det gemensamma målet. Att korna ska fortsätta att ha det bra.

* Efter att texten skrevs har datumet för att presentera utredningen skjutits upp till den 30 augusti.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)