Hur mycket data har du råd att förlora?

Att drabbas av en it-attack på mjölkgården är en mardröm ingen vill vara med om. It-säkerheten på gårdsnivå blir allt viktigare och som mjölkföretagare gäller det att vara förberedd, skriver Camilla Olsson i sin ledare.

Text Camilla Olsson

Förra året rapporterades totalt 334 it-incidenter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Jämfört med 330 året innan. Myndigheter och särskilt viktiga organisationer med stort samhällsansvar måste rapportera in it-attacker och jämfört med tidigare år har antalet fall inom kategorin cyberangrepp ökat, ifjol räknades cirka 30 procent av incidenterna dit.

Mörkertalet för hela samhället är stort, men siffrorna ger ändå en fingervisning. Några saker går att konstatera: It-attacker får numera stor uppmärksamhet och det drabbar alla, även lantbruket.

I april var det Norrmejeriers tur och produktionen stoppades enligt företaget under 64 timmar. Men som bekant går det inte att stoppa mjölkkor från att mjölka och mejeriproduktionen fick tillfälligt omlokaliseras. Företagets vd, Gerhard Bley, har i intervjuer uppgivit att attacken kostat företaget stora pengar och att det kommer att slå mot medlemmarna.

LÄS MER: Norrmejerier: ”Ett angrepp på Sverige”

Men det är inte bara stora mejerier som drabbas utan även mjölkföretag på gårdsnivå. I det här numret av Husdjur berättar Daniel Gatås på Siene Östergården om när gårdens styrsystem i vintras hackades och en större del av elektroniken slutade att fungera (länk till e-tidningen).

Att då ha ett fungerande backupsystem är guld värt och att fundera över gårdens it-säkerhet borde vara högt upp på agendan för alla mjölkföretagare.

Relevanta frågor att ställa sig är om det finns någon krisplan och hur mycket data man har råd att förlora. För it kostar pengar och att ha backup för hela produktionen är kanske inte möjligt eller rimligt.

LÄS MER: Mer teknik ökar risken för cyberterrorism

It-säkerhet är med andra ord ytterligare en sak att lägga till på ”att göra-listan” för att stärka gården mot yttre påverkan och säkra svensk livsmedelsproduktion. I nuläget finns inte heller, vad jag vet, någon helhetslösning inom området för lantbruksföretag, kanske kommer det längre fram.

Så trots att det kan vara ett stort arbete att dra i gång är det nog så viktigt – för det är många tusen gånger jobbigare och kostsamt att vara utan säkerhet eller backup om eller när det händer.