Korna får extrem foderstat

Bröderna Muregård köpte tidigt in halm och säkrade priset på färdigfoder under torkåret 2018. Korna har svarat bra på den extrema foderstaten.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

ÄGARE: Bröderna Claes Muregård, 56 och Anders Muregård, 60.

ANSTÄLLDA: Ludvig Muregård, deltidsanställd. Daniel Muregård arbetar som växtodlingsrådgivare och har hand om växtodlingsplaneringen på gården. Dessutom Angelica, nyanställd djurskötare och Terese, djurskötare.

BESÄTTNING: 140 mjölkkor plus rekrytering, ungefär 300 djur. Tjurkalvar säljs. Inkalvningsålder cirka 26 månader, kalvningsintervall ungefär 13 månader.

PRODUKTION: Medeltal cirka 11 000 kilo ECM. Levererar till Falköping sedan 2005.

BYGGNADER: Lösdrift med grop, byggdes 2003. Bytte till robot med fri kotrafik 2012. Kalvningsboxar i anslutning till roboten. Nykalvade kor spannmjölkas. Kalvar går på djurströbädd till fyra månaders ålder, därefter spaltbox till cirka 6 månader då de flyttas till lösdrift. 2011 byggdes ett stall om till lösdrift med liggbås för kvigor.

UTFODRING: Stationär mixervagn. Extrem halmfoderstat (ca 3 kilo halm per ko och dag) på grund av torkan. Vallskörden 30–35 procent lägre än normalt. Prissäkrade tidigt färdigfoder, vilket har klarat foderstaten. Ungdjuren får pellets, halm och ensilage som mixas i bogserad vagn till matarbord. Kalvarna får 4 liter råmjölk via sond. Därefter pulvermjölk i napphink, men kalvamma ska installeras.

DJURHÄLSA: Celltal ungefär 150 000 celler per milliliter på årsbasis.

KO VI MINNS: Kaxiga 403 Pallas köptes 2003 från Billingen. Producerade 125 ton.

RÅDGIVNING: Foder och Individavel. Är med i en Erfagrupp som startade 2005, träffas fyra gånger per år. Lelys rådgivning kring management några gånger per år.

AVEL: Enbart kanadensiska holsteintjurar. Använder få tjurar – strävar efter att få homogen besättning med robusta, friska kor. Bra kofamiljer är underskattade. En stark kofamilj blir bra i generation efter generation.

INVESTERINGAR: Mixervagn/kalvamma.

FÖRENINGSLIV: Claes ordförande i Murums stenkrossförening.

FRAMTIDEN: 2019 blir utmanande. Har inget överlagrat foder efter torkan. Vill använda mer grovfoder och klimatcertifiera.

Vi mjölkbönder – Nygården

Gård: Nygården, nordväst om Ulricehamn i Västra Götalands län.

Växtodling: Stamfastigheten omfattar 340 hektar. Brukar cirka 120 hektar, enbart grovfoder. Cirka 65 hektar naturbeten. Treåriga vallar. Tre skördar. Plansilo och rundbalar. Maskinsamarbete med granne. Vallkedja slåtterkross och exakthack. Hyr in strängare och lastmaskin.

I juni 2018 fanns det 620 företag med mjölk­produktion i Västra Götalands län. Källa: Jordbruksverket