Eva glänste i två länder

Text Lisbeth Karlsson

470 Eva

Född: 1995-07-02

Far: Charles.

Morfar: Blackstar.

Exteriörbedömd: EX94, Juver 94, Ben 95, Kropp 97 och Helhet 95.

Produktion: 2 år 3 mån 10 415 kilo ECM, 3,8 procent fett och 3,3 procent protein.

Hon föddes mot alla odds och utvecklades till en excellent champion. 470 Eva har en livshistoria som få andra kor.

BÅRARP. Det är många år sedan hon blev Grand Champion på Elmia, men 470 Eva är en av de svenska holsteinkor som lever kvar i minnet hos många kointresserade. Hon föddes 1995 ur ett fjärdeklassembryo hos Einar Lysell på Bårarp i Halland. Att mottagardjuret blev dräktigt och att det blev en kalv är bara det värt en egen berättelse.

Hennes liv blev något alldeles extra. 470 Eva var mycket mjölktypad och blev, när hon som andrakalvare ställdes ut på Elmia, Grand Champion 1999. Det året var hon svensk representant i tidningen Holstein Internationals kavalkad av Championkor från hela världen. Då hade hon på 2 år och 3 månader producerat i genomsnitt 10 415 kilo ECM med 3,8 procent fett och 3,3 procent protein.

– Hon var då också bedömd EX94, säger Einar Lysell.

Eva hade även stor framgång på utställningen Vätterkon våren 1999 där hon blev Best in Show. Året efter utsågs hon till Champion vid Hallandskon på Munkagårdsskolan i Tvååker.

Hennes bästa laktation blev den fjärde under kontrollår 2001, då hon producerade 12 681 kilo ECM med 4,5 procent fett och 3,6 procent protein. På 3 år och 9 månader producerade hon i genomsnitt 11 912 kilo ECM med 4,3 procent fett och 3,4 procent protein. Hennes livstidsproduktion i Sverige (hon fortsatte att producera i Finland) låg på cirka 43 ton mjölk.

Hon blev omskriven i pressen, både lantbrukspress och dagstidningar.

470 EVA SPOLADES vid flera tillfällen och fick totalt tio embryokalvar i den egna besättningen, fem kvigor och fem tjurkalvar. Själv födde hon tre kalvar, två tjurkalvar och en kvigkalv.

Eva-familjen hade funnits på gården sedan 1945 då Einars mormor ville köpa en svartvit mjölkko. Med Einars starka avelsintresse som grund blev 470 Eva (F. Charles, MF. Blackstar) resultatet av ett långvarigt och målmedvetet avelsarbete.

Men 2002 tvingades Einar av flera skäl avveckla mjölkproduktionen. Besättningen spreds över hela Sverige och ett antal djur såldes till Finland, bland dem 470 Eva.

– I Finland ställdes hon ut som tioåring och blev rikschampion, säger Einar Lysell.

Han fick sig också en rejäl överraskning när han en dag hittade ett vykort från köparna, Hannu Huitti och Mikko Ranta, i brevlådan. På vykortet satt ett frimärke som föreställde en ko. Det var 470 Eva.

LÄS MER

Har du en ko som du vill berätta om? Hör av dig till oss på redaktionen; husdjur@vxa.se eller 010-471 09 42.