Nytt stall som ger tid till annat

Det nya kostallet, med plats för alla djur, är den bästa investeringen för bröderna Gerhardsson. ”Vi är väldigt nöjda, stallet underlättar arbetet.”

Text & foto: Ann Christin Olsson

FAMILJ: Bröderna Martin och Albin Gerhardsson, 34 respektive 27 år. Martins sambo är Maria Nilsson och de har sonen Stellan Gerhardsson, 5 månader. Albins sambo heter Maja Ryd.

KOM IN I YRKET: Bröderna är tredje generationen på gården. Föräldrarna Lisbeth Andersson, 65, och Bo Gerhardsson, 64, äger gården, men har produktionen ihop med sönerna i ett driftbolag.

ARBETSFÖRDELNING: Albin har ansvar för kor, seminerar och väljer tjurar, men det dagliga arbetet i ladugården delas. Martin har ansvar för maskiner och byggnader. Växtodlingen sköts ihop med Bo. Ingen anställd.

BESÄTTNING: För närvarande 70 kor, ska upp i 110 kor, mest holstein. 10 550 kilo mjölk, 4,1 procent fett och 3,4 procent protein. 10 700 kilo ECM. 214 000 i celltal.

STALL: Ljummen lösdrift, isolerat tak och väggar med kanalplast, skorstenar i nocken. Byggd för 1,5 år sedan. Automatiserat stall med två mjölkrobotar och datoriserad utfodringsanläggning (Lely Vector). Foderbord i mitten. Kalvar i ett eget oisolerat utrymme i stallet.

UTFODRING: Mix på foderbordet av två olika ensilage, spannmål, åkerböna, koncentrat, halm och vatten. Satsat på bättre grovfoder med ny vallfröblandning och tidigare skörd.

DJURHÄLSA: En veterinär kommer en gång i månaden för att avhorna, vaccinera mot ringorm och följa upp juverhälsan. Har ångrengöring av mjölkorganen och celltalsräkning i roboten.

INVESTERINGAR: Nya stallet kostade 14 miljoner inklusive brunn, 1 plansilo och två robotar. Totalt 260 djurplatser. Precis satt in robot nummer två. Kommande investering är ett till plansilofack i sommar.

HOBBY/SEMESTER: Albin tycker om att jaga och Martin att snickra, har bland annat gjort ett häststall. Till hösten ska Martin vara lite föräldraledig.

FRAMTIDEN: Kravproduktion sedan 2017. Får cirka 65 öre mer per kilo för ekomjölken, behöver egentligen ligga på 1 krona. Eko känns rätt i tiden, men bröderna tycker att det behövs mer info för att konsumenten ska veta vad de betalar för.

a5c19515-9cc7-4a7a-ae91-e84fcd816a9e

Sörby Nolgården

Gård: Sörby Nolgården i Töreboda i Västergötland.

Växtodling:Brukar 240 hektar varav de äger 95. 150 hektar skog och 5 hektar naturbete. Odlar 170 hektar vall till slåtter och bete och 70 hektar havre, vete och åkerbönor till foder. Tre vallskördar, plansilo. Egen hackvagn, lejer in rundbalspressning. Kör fastgödsel på entreprenad. Ekologisk produktion.

I juni 2019 fanns det 587

företag med mjölkproduktion i Västra Götalands län.

Källa: Jordbruksverket