På väg mot 100 ton

Holsteinkon 1258 har besättningens ojämförligt högsta avkastning räknat per levnadsdag, mer än dubbelt så högt som genomsnittskon.

Text, Foto Ann Christin Olsson

1258:AN HAR INTE kommit upp i några extremt höga dygnsavkastningar, men haft uthålliga laktationskurvor. I början av laktationerna har hon kommit upp i en ganska hög nivå runt 60–65 kilo och sedan sinlagts vid 40 kilo.

– Det är en trevlig ko. Lätt att hantera och med en laktationskurva som passar med fullfoder, säger Anders Levahn, Ingelstorps Mjölk i Hova i Västergötland.

Det är en mjölkpräglad ko som är ganska hög. Hon är exteriörbedömd enligt trippel A-systemet där hon fått bedömningen 5,6,4, vilket står för en bred och djup ko. Det var egentligen bara i första laktationen som hon hade ett normalt kalvningsintervall, sen har det dragit iväg eftersom Anders Levahn väntat med att seminera henne. Den näst sista laktationen mjölkade hon 25 ton på 569 dagar.

HON LIGGER ojämförligen bäst till i besättningen mätt som kilo mjölk per levnadsdag, det vill säga räknat sen födelsen. Snittet i besättningen, med ganska hög andel förstakalvare, ligger på 12 kilo, medan 1258 ligger på 30 kilo. Hon kalvade in vid 24 månaders ålder.

1258:an kalvade den 19 juli 2020 och ska nu få mjölka på tills hon kommer upp i 100 ton ECM. Hon är redan uppe i 100 ton mjölk, men med lite lägre halter. 1258:an är inte seminerad igen. Efter senaste kalvningen kom hon inte igång att äta och fick kalvningsförlamning och var ganska dålig. När de trodde att hon var återställd, lade hon sig igen, och fick flytta tillbaka till sjukboxen där de slutade mjölka henne.

– Men hon kom igång igen och efter 50 dagar mjölkade hon 40 kilo och ökade upp till 50 kilo.

I ÖVRIGT HAR HON varit frisk, men haft mastit någon gång. Just nu ligger celltalet på 215 000, men det har pendlat en del. Fertiliteten har varit bra med en till två semineringar per dräktighet.

Det är extra kul att det blev en kvigkalv, med far Friday, vid sista kalvningen.

– Hon har tyvärr tappat juvret, säger Anders Levahn, som beslutade att inte seminera igen.

Fakta/1258

  • 1258 Född: 16 juni 2012.
  • Far: Lakota.
  • Morfar: Landan.
  • Kalvningar: Sex kalvar, varav en kviga sista gången.
  • Livstidsproduktion:
  • 98 ton.
  • Produktion per levnadsdag: 30 kilo.

Tipsa!

Har du en ko som du vill berätta om? Hör av dig till oss på redaktionen; husdjur@vxa.se eller 010-471 09 42.