Står stadigt på flera ben

På Herrsäter gård finns flera ben att stå på. Förutom mjölkproduktion även uppfödning av stutar, samt gårdsbutik med lokala produkter.

Text Lisbeth Karlsson

FAMILJ: Jan, 58 och Anita Karlsson, 59 samt dottern Sara, 29 och sonen Erik, 31 med frun Louise, 30.

ARBETSFÖRDELNING: Jan och Anita står för företaget, men Erik leder driften. Sara ansvarar för gårdsbutik och mjölkförädling – bland annat prisad ostkaka och kalvdans.

BESÄTTNING: Cirka 90 holstein plus rekrytering. Cirka 45 stutar för att utnyttja naturbetesmarkerna.

KO VI MINNS: 206 Fagra blev nästan 20 år och 100-tonnare. Fick 13 kalvar varav 11 kvigor. Fagra är en av de större kofamiljerna i besättningen i dag.

PRODUKTION: Strax över 13 000 kilo ECM, cirka 4,0 procent fett och 3,6 procent protein. Fram till 2013 var besättningen uppbunden, med produktion strax över 10 000 kilo. Lösdrift och robot blev ett lyft.

GÅRDSBUTIK: Mjölkförädling sedan 2012. I maj 2020 startades gårdsbutik i visthusbod. Försäljning av fler lokala produkter gör det intressant för konsumenter.

BYGGNADER: Mjölkladugården byggd 2004, enkelt fyrradigt. Roboten byttes 2019 till en Lely A5. Gamla ladugården byggdes om 2004 till liggbås med skrapgångar. I en kall loge finns enkelboxar för småkalvar. På arrendegård finns drygt 100 ungdjur och sinkor samt stutar och kalvar från 6 månaders ålder.

UTFODRING: Småkalvar får 89 liter helmjölk per dygn, plus kalvfoder Idol och hö. Från sex månader spannmål, koncentrat och ensilage. I mjölkstallet utfodras kraftfoder i robot samt två foderstationer. Rälshängd blandarvagn hämtar 3/4 av ensilaget från rivarbord (från plansilofack). Upprullare förser korna med ytterligare 1/3 rundbalsensilage.

AVEL: Mjölk prioriteras, men även ben och juver. Seminerar själva sedan 1996. Testar kvigor genomiskt. Använder könssorterat, både X-vik och Y-vik (angus).

VALLKEDJA: Egen maskinkedja, slåtterkross, hackvagn. Lejer in lastmaskin.

ÖVRIGA MASKINER: Egna maskiner fullt ut, utom omrörare i gödselbrunn och lastmaskin.

FRAMTIDEN: Viltfrågan avgörande. Vi arrenderar lantbruket, jakten ligger hos jordägarna. En intressekonflikt, men det går att samarbeta.

I juni 2020 fanns det

197

företag med mjölkproduktion i Östergötlands län.

Källa: Jordbruksverket

Herrsäter gård

Gård: Herrsäter gård i Värna, Åtvidaberg, Östergötland. Arrenderas sedan 2013 av familjen Karlsson. Växtodling: Brukar 210 hektar på flera arrendegårdar. Tröskar cirka 70 hektar höstvete, korn och havre. 120 hektar vall, treåriga till långliggande vallar. Treskördesystem, plansilo och rundbal. Cirka 100 hektar naturbeten.