Tillbaka efter takraset

Åsa och Mats förlorade 51 kor när taket på lösdriften rasade in på grund av snömassor i april 2018. Nu har de börjat återhämta sig och kan blicka framåt.

Text Lisbeth Karlsson

FAMILJ: Åsa Karlsson, 58, och Mats Karlsson, 59.

ANSTÄLLDA: Sönerna Kalle, 32, Olle, 30, och Pelle, 21, är anställda. Har ytterligare en anställd djurskötare och fyra litauer som mjölkar.

ARBETSFÖRDELNING: Mats ansvarar för foderblandningen, Åsa har ansvar för djuren med administration och sinläggningar, förflyttningar med mera. Olle är ekonomiansvarig, Kalle och Pelle jobbar med djur och maskiner.

BESÄTTNING: 350 holstein. Medeltal 11 850 kilo ECM med 3,7 procent fett och 3,4 procent protein. Fyra grupper kor. Alla tjurkalvar säljs till liv.

PRODUKTION: Bytte från robot till grop 2017 och mjölkar tre gånger per dygn.

BYGGNADER: Taket på lösdriften, byggd 2010, rasade 2018 har byggts upp igen. 250 ungdjur i äldre ladugård, de äldsta i bås och de yngsta i halmade boxar som gödslas ut med minilastare. Mjölkdrickande kalvar i ensambox i stora lösdriften och därefter i gruppbox, sju och sju.

UTFODRING: Småkalvar får helmjölk i napphink, två liter tre gånger om dagen. Kvigorna utfodras med hjälp av bandfoderfördelare och/eller minilastare. De får helsäd och spannmål samt koncentrat efter behov. Till korna blandas ensilage, helsäd, spannmål och koncentrat med hjälp av mixervagn och fördelas med bandfoderfördelare.

AVEL: Fokus på fett, protein samt mjölkmängd, men även bra exteriör. Lätta kalvningar är viktigt för kvigorna. Målet är åtminstone 15 procent köttrassemin.

KO VI MINNS: 2009 tog de över 40 kor från en gård som brann ner. En korsningsko (holstein-jersey) som hette Rosa hade fått brännskador och andningssvårigheter efter branden. Hon blev kvar länge och kom upp över 100 ton.

PLANERAD INVESTERING: Har sinkorna i kupor utomhus. Planerar att eventuellt bygga kall lösdrift för dem i år eller 2022.

FRITID: Åker på holsteinföreningens resor. Husbil som används inom landet, gärna för besök på andra gårdar.

FÖRTROENDEUPPDRAG: Mats är förtroendevald i Sveriges Mjölkbönder och valberedningen i Norrmejerier.

I juni 2020 fanns det 61

företag med mjölkproduktion i Norrbottens län.
Källa: Jordbruksverket

Åsa och Mats Karlsson AB

Gård: Ligger på Grönlandsvägen i Bodens kommun, Norrbotten. Åsa och Mats köpte gården 1992, då med en ladugård för 40 mjölkkor.

Växtodling: 620 hektar varav 115 hektar bete samt 100 hektar helsäd (ärt-vete eller ärt-korn). Vallen skördas två eller tre gånger per säsong och läggs i limpa. Har areal på flera mils avstånd.