Bytte spår och blev mjölkbönder

Ida Oderstål är grundskolelärare och har drivit hotell och PR-byrå. 2012 köpte hon två highland cattlekor, utökade med mjölkraskvigor – och blev såld. När familjen köpte Malgomajgården 2019 växlade de upp sin mjölkproduktion.

Text, Foto Marianne Lindberg

Familj: Ida Oderstål, 41, maken Mattias, 42, barnen Tor, 15, och Elna, 13 år.

Kom in i yrket: Ida köpte fyra mjölkraskalvar för köttproduktionen, men förälskade sig i kvigorna och började med mjölkproduktion och eget gårdsmejeri. Besättningen utökades med två kor och paret Oderstål började leverera överskottet till Norrmejerier.

Besättning: Ökade till 40 kor hösten 2021. SRB, holstein, jersey och dexter.

Arbetsfördelning: Ida ansvarar för mjölkningen och gårdsmejeriet med smör- och osttillverkning. Mattias jobbar med skörd och entreprenadverksamhet och hjälper till i lagården. Tor är delaktig i ladugårdsjobbet och vallskörden.

Avel: Har ingen strategi. Byter tjur varje säsong, blir olika raser beroende på tillgång.

Utfodring: Fri tillgång på grovfoder. Topproducenter får 11 kilo kraftfoder per dygn, övriga 8-9 kilo. Kalvar får helmjölk i cirka en vecka, därefter får de successivt syrad skummjölk från gårdsmejeriet.

Byggnader: Före detta lantbruksskola med stall för konventionell uppbunden produktion, gårdsmejeri och ekonomibyggnader. Den gamla lärarbostaden hyrs ut via Airbnb och booking.com. I samma hus finns lanthandel med självbetjäning som drivs med en annan lantbruksfamilj.

Övriga djur: Får, grisar och höns.

Planer/investeringar: Bygga lösdrift med kompostbädd för 60 kor. Satsa på nytt foderssystem samt en mjölkrobot. Odla eget proteinfoder. Testar att odla rörflen som ska bli strö i syfte att slippa kostsamma transporter vid köp av halm.

Anställda: Timanställda vid behov.

Förtroendeuppdrag: Ida är styrelseledamot i LRF Västerbotten, hållbarhetsambassadör och ledamot i Norrmejeriers kretsråd.

Vi mjölkbönder – Malgomajgården

Gård: Malgomajgården i Laxbäcken, utanför Vilhelmina. Före detta hushållnings- och lantbruksskola som lades ner på 60-talet.

Växtodling: 92 hektar. Odlar bland annat rörflen, har även så kallad myrodling som passar bäst till bete.

I juni 2021 fanns det 164 företag med mjölk­produktion i Västerbottens län. Källa: Jordbruksverket