Fräsch som en tredjekalvare

Text Lisbeth Karlsson

Valla är en välkänd kofamilj som spridits från Juby gård över hela landet. På granngården Göstad har 1833 Valla gett upphov till en ny gren av familjen.

Det var inte meningen, men priset på kvalitetsauktionen 2013 höll på att bli alldeles för lågt. Marcus Kraft gav sig därför spontant in i budgivningen och lyckades ropa in 1833 Valla från Christer Samuelssons besättning på Juby gård i Linghem.

– Ärligt talat så är jag mer för svarta kor, men 1833 Valla höll på att bli alldeles för billig. Jag bjöd på henne och fick henne, säger Marcus Kraft som driver mjölkproduktion med cirka 220 kor på granngården Göstad.

Känd kofamilj

1833 Valla kommer ur den välkända Vallafamiljen som givit upphov till hela fem avkommebedömda semintjurar, bland andra Valör-ET (född 1999). 1833 Valla kom till Göstad som åttamånaders kalv och hon och hennes döttrar samt dotterdöttrar bildar en kofamilj som för närvarande består av nio individer och totalt fem generationer.

– Både Valla och hennes tre döttrar fick kvigkalvar första gången de kalvade, berättar Marcus Kraft. 

Toppade på 15 000 kilo

Nummer 1833 har att brås på. Hennes anmoder 389 Valla var 1997 Sveriges högst avkastande SRB-ko med 17 023 kilo ECM i produktion, så 1833 står sig väl i konkurrensen i besättningen på Göstad. Hon har en medelavkastning för sju år och tre månader på 11 977 kilo ECM och har i dag ett relativtal på 127 för fetthalten. Mest producerade hon 2019 som fjärdekalvare, då avkastningen nådde 15 127 kilo ECM.

Valla-korna märks inte i besättningen. Det är problemfria djur som bara tuffar på och enligt Marcus Kraft är de överlag väldigt snälla. De har stark kropp och bra ben, så det är hållbara djur. 1833 Valla är nu dräktig med sin sjunde kalv (F: VR Wanted) och Marcus Kraft påpekar att han har tredjekalvare som ser sämre ut än snart tioåriga Valla.

RDM i blodet

Det har inte sålts några tjurkalvar till semin ur Vallagrenen på Göstad. Marcus Kraft tror att det först och främst beror på att inslaget av RDM är lite för högt.

– Fergus ligger bakom 1833 och jag har nog seminerat någon av döttrarna med en tjur som också har lite för mycket RDM i sig, säger Marcus Kraft.

1833 Valla

  • Född: 30 oktober 2012
  • Far: VR Fergus, Morfar: Tosikko ET
  • Livstidsproduktion: Knappt 78 ton
  • Medelavkastning: På 7 år och tre månader i genomsnitt 10 774 kilo mjölk, 4,7 procent fett och 3,8 procent protein, 11 977 kilo ECM.
  • Exteriör: J86, B82, K79 och H83
  • Kalvningar: Sex – tre tjurkalvar och tre kvigkalvar.