Husdjur 75 år: Betesråd som håller än

Redan när Tauno Turtinen började som rådgivare på 1950-talet var framgångsfaktorerna tidigt betessläpp, fållindelning och att skörda när korna inte hinner med.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Tauno Turtinen, rådgivare på Skara semin till år 2000 hann arbeta 43 år i husdjursorganisationen. Han engagerade sig bland annat i att effektivisera betesproduktionen och i Husdjur nummer 5 1996 intervjuades han inför betessläppet.

”Utnyttja den kraftiga betestillväxten i maj. Slå halva betesarealen och tillskottsutfodra korna med detta foder senare under betet. Näringsuttaget per hektar fördubblas.” tipsade han om.

Råd från fältförsök

Det rådet grundade sig på ett fälttest där gårdar i Töreboda- och Falköpingstrakten anammade strategin för att förhindra att betet växte ifrån dem på försommaren.

– Ja, jag engagerade mig mycket i betet, minns Tauno Turtinen, som numera är pensionär. Dessa fältförsök gav mycket kunskap.

När han började arbeta med kokontroll och semin på 50-talet var det mycket vårkalvande kor. Men korna släpptes ofta ut på bete för sent på våren och betena blev förväxta. En viktig del i strategin var att släppa korna tidigt på bete och indela betesmarken i fållor, minst sju stycken.

Inte högre än 15 centimeter

Efter en snabb första avbetning på en till två dagar per fålla i början av säsongen, kunde sen andra och tredje avbetningen få ta två respektive tre dagar. En tumregel var att om betet kommit upp i mer än 15 centimeters höjd var det bättre att skörda den fållan.

– Det var en effektiv modell. Betet höll bättre kvalitet och mindre av betet blev nertrampat, säger Tauno Turtinen och tillägger att det även är viktigt att ha rutiner för att putsa och gödsla betena efter andra eller tredje avbetningen.