Kor viktiga i cirkulärt jordbruk

Korna på Stora Hällsta ger gödsel och vallen ger en bra växtföljd för brödspannmålen. Familjen Pettersson har producerat mjölk under 30 års tid i ett ekologiskt och cirkulärt jordbruk.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

FAMILJ: Ingvar (76) och Gunnel Pettersson (74), samt döttrarna Erika Pettersson (41) och Karin Jansson (50).

ANSTÄLLDA: Cecilia Sandberg arbetar deltid på gården.

ANSVARSFÖRDELNING: Karin ansvarar för administration och kvarnen medan Ingvar ansvarar för växtodling, spannmålsanläggningen, underhåll och försäljning. Gunnel ansvarar för gårdsbutiken. Erika för djurhållningen.

BESÄTTNING: Ett 40-tal mjölkkor, både holstein och SRB men även korsningar.

PRODUKTION: Har sedan 30 år tillbaka skapat ett helt cirkulärt, ekologiskt jordbruk med hjälp av mjölkkorna. Är ej med i kontrollen eftersom roboten förser med information. Producerar cirka 8 000 kilo mjölk per ko och år med 4,2 procent fett och 3,5 procent protein. Gårdsbutik, säljer ägg och gårdens mjöl från egna kvarnen. Har ett 30-tal olika produkter.

AVEL: Fokus på hållbarhet, lynne och hälsoegenskaper. Erika seminerar. Använder nu pollade tjurar för att slippa avhorna.

UTFODRING: Utfodrar korna med rens från kvarnen samt fri tillgång på ensilage och/eller hö. Köper endast in ärtor från odlare i trakten.

STALL: Ladugårdens äldsta delar är från 1800-talet. Därefter påbyggt och renoverat. Förlängdes 1922 och gjordes 1989 om till lösdrift med foderliggbås och spalt bakom. En Lelyrobot.

KALVAR OCH UNGDJUR: Kalvar går med modern i en-två veckor innan de flyttas till amko. Avvänjning vid tre månader. En del tjurkalvar säljs, andra föds upp till slakt som stut på gården. Ungdjuren går på ströbädd under stallsäsongen.

KO VI MINNS: 56 Bönan, en kalv som köptes från Sätrabrunn på 50-talet. Hon blev 19 år. Tog sig dräktig på första seminering och mjölkade bättre än medeltalet hela sitt liv. Fick dessutom många kvigkalvar.

INVESTERINGAR: Frontslåtterkross i fjol och elektrisk gräsklippare. Ingvar påstår sig vara fixerad vid eldrift och vill vara helt oberoende på energiområdet.

HEMSIDA: www.storahallsta.com

FRAMTIDEN: Viktigt med oberoende i lantbruket, till exempel energi. Ställ om, skapa en balans och specialisera inte. Hitta fler produktionsgrenar att stå på. Blir mindre sårbart och mer långsiktigt, plus att det gynnar den biologiska mångfalden.

Vi mjölkbönder – Stora Hällsta

Gård: Stora Hällsta, Sala kommun, Västmanlands län. 

Areal: Brukar 110 hektar åker och ungefär 25 hektar naturbeten. Odlar vall, spannmål och i år åkerböna. Tre skördar ensilage eller hö i rundbalar. Vallfröblandning med lusern, rödklöver och vitklöver.

I juni 2021 fanns det 34 företag med mjölk­produktion Västmanlands län Källa: Jordbruksverket