Lantbogården går i byggtankar

Lantbogården har haft planer på ett nytt kostall, men inte vågat nu när det blivit så dyrt att bygga. En ritning finns framme för en ny lösdrift med två robotar.

Text, Foto Ann Christin Olsson

FAMILJ: Mikael Gustafsson, 62 år. Sonen Emil Gustafsson, 23, jobbar på gården. Det finns ytterligare två anställda, Pontus Hedberg, 28 år, som är lagårdsansvarig, och Linus Fallander, 24 år.

KOM IN I YRKET: Mikaels föräldragård. Har jobbat utanför gården på Volvo, i skogen och som snickare. Tog över 1995, byggde ut för fler kor 1997 och avvecklade då suggorna.

BESÄTTNING: 120 årskor, 70 procent holstein, resten SRB och några jersey. 12 052 kilo mjölk vilket med 4,6 procent fett och 3,7 procent protein blir 13 153 kilo ECM. 168 000 i celltal. Haft hög avkastning i många år, har satsat på att skörda gräset i tid och är noga med hygienen i stallet och att kalvarna får en bra start.

STALL: Uppbundet stall till korna. Kalvarna i ensamboxar, sen gruppboxar och därefter spaltboxar till de är årsgamla. Köpt till en utgård där en byggnad gjorts om till lösdrift med djupströ, skrapgång och foderbord ute till de äldre kvigorna.

UTFODRING: Har en kombivagn för kraftfoder och ensilage som går på klocka. Har individuell foderlista som justeras vid behov. Maxgivor 9 kilo spannmål och 9 kilo koncentrat per ko och dag.

DJURHÄLSA: Har bra klövhälsa. Kvigorna har haft lite dåliga ben, tror att det är omställningen från ströbädd till uppbundet som gett hasskador. Hoppas det försvinner om det blir ett nytt kostall. Eventuellt blir det en kompromiss med att byta båspallsmattor i nuvarande lagård.

INVESTERINGAR: Senaste investeringarna har varit ny rundbalspress, butterfly slåtterkross och mer mark. Bästa investering är ungdjursstallet.

KO VI MINNS: Holsteinkon 546 Rosa som mjölkade något enormt och hade sin bestämda plats i ladugården. En gammal ko, tolv år som är väldigt snäll och fortfarande finns kvar i besättningen är 867 Siri, korsning jersey/holstein som är anmoder till jerseykorna i besättningen.

FRAMTIDSFRÅGOR: Kostnadsökningarna gör att man får tänka till hela tiden, men det funkar inte att snåla, till exempel när det gäller gödsling. Satsar i år på att sprida gödseln när det är optimalt. Försöker underhålla och undvika att köra sönder maskiner. Har börjat diskutera generationsskifte då Emil är intresserad av att ta över i framtiden.

Vi mjölkbönder – Lantbogården

Gård: Lantbogården i Ullene i Floby i Västergötland.

Växtodling: 200 ha åker, 39 ha naturbete och 130 ha skog. Odlar vall och spannmål. Vallarna ligger i fyra år, tar tre vallskördar. Plansilo och rundbalar. Konventionell.

I juni 2021 fanns det 537 företag med mjölk­produktion Västra Götalands län. Källa: Jordbruksverket