Satsar när andra trappar ner

Trots att de närmar sig 60 känner sig inte bröderna Johan och Magnus Jansson redo för pension. I stället planerar de för att bygga ett nytt lösdriftstall för 240 kor.

Text, Foto Linda Grimstedt

FAMILJ: Bröderna Johan och Magnus Jansson, 59 och 56 år. Johans sambo Marita Fagerlund och två fosterbarn. Magnus sambo Anette Lindman och sonen Emil, 19.

KOM IN I YRKET: Uppvuxna på en arrendegård i trakten, släkten har bott i området i 350 år. Båda har gått jordbrukslinjen på Ökna och Johan har gått driftledarkursen på Stenkvista. Köpte Hvittorp tillsammans med föräldrarna 1990. 2021 tog bröderna över föräldrarnas andel.

BESÄTTNING: 100 årskor, 90 procent holstein, 5 procent vardera SRB och Procross. Konventionell drift. Mjölkar i grop, dubbel åtta. Avkastning 10 400 kilo ECM, efter år med sämre grovfoder. 4,5 procent fett, 3,6 procent protein.

AVEL: Har lång historik som seminansluten besättning och Växa sköter hela avelsplanen. Har nu i snitt +17 i NTM på kvigorna. Testar genomiskt sen 7–8 år och får varje år förfrågan från Viking om 3–4 djur. Mål att ha hållbara djur så löser sig resten. Använder mycket könssorterat inför planerat bygge, samt en del köttras på äldre kor som de inte vill rekrytera efter.

STALL: Kombibås byggt 1990 där korna står på fast plats men inte uppbundna. Släpper 16 i taget till mjölkning och gör rent medan djuren mjölkas. Kalvar i nybyggt öppet stall på betongplatta och tak med limträbalkar, byggt 2010. Sinkor går på djupströbädd under tak. Kvigor på spaltbox eller bete från sex månader.

UTFODRING: Ger kraftfoder med rälsvagn åtta gånger per dag. Grovfoder i rälshängd rivarvagn, individuell giva till varje ko. Kalvar får pulvermjölk blandat med lite komjölk i fri tillgång i kalvamma.

DJURHÄLSA: Överlag bra. Celltal omkring 200 000 på vintern, men kan bli mot 400 000 på sommaren. Klövverkar var åttonde månad. Nya kalvstallet har gett bättre kalvhälsa.

INVESTERINGAR: 2011–2012 investerades i begagnad tork, nytt pannrum och lagringsfickor för spannmål. Har dikat mycket åkermark. Solceller som ger 95 000 kilowattimmar per år.

PLANER: Har en färdig ritning på ett nytt lösdriftstall för 240 kor med fyra robotar. Ska söka investeringsstöd till nästa programperiod.

FRITID: Johan tycker om att dansa och gå på danskurs. Magnus vill gärna ha mer tid för att renovera hemma.

Vi mjölkbönder – Hvittorp lantbruk

Gård: Hvittorp lantbruk HB Katrineholms kommun, Södermanlands län.

Växtodling: 380 hektar, varav 100 hektar vall, 90–100 hektar vete, 40–50 hektar rågvete, 100 hektar korn, 25 hektar åkerböna eller ärter. Rastbete.

I juni 2022 fanns det 88 företag med mjölk­produktion i Södermanlands län. Källa: Jordbruksverket