Valde kor efter sjukskrivningen

Efter att ha arbetat som socionom bestämde sig Sofi Larsson för att ta över mjölkproduktionen i Dalby efter sina föräldrar.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Familj: Sofi Larsson och särbon Anders Folckner.

Ägare: Sofis föräldrar Lennart och Wiolet Larsson.

Kom in i yrket: Är utbildad socionom. Under en utbrändhetsperiod började hon arbeta på gården och tog 2015 över driften från Lennart samt arrenderar fastigheten.

Besättning: 60 årskor, svarta och röda.

Produktion: Ekologisk besättning, producerar cirka 10 500 kilo ECM per ko och år med 4,1 procent fett och 3,5 procent protein.

Rådgivning: Anlitar såväl Växa som Hushållningssällskapet för utfodrings-, avel- och växtodlingsrådgivning.

Avel: Avlar för robotanpassade djur som är lugna och har bra lynne samt hälsoegenskaper med klövhälsa i fokus.

Djurhälsa: Kalvhälsan är i fokus efter en våg av problem. Har köpt hyddor och strävar efter att förbättra miljön. Hittills mycket bra resultat.

Stall: Kallt stall med 74 platser. Liggbås och självflyt, spaltgolv, en Lelyrobot och en discovery gödselrobot. Djupströbädd för rekryteringsdjur. Spädkalvar i hyddor och därefter i båghallar.

Investeringar: 2017 biogasanläggning som framställer el för eget bruk. Planerar att bygga för rekryteringsdjuren för att kunna inkludera även deras gödsel till rötningen.

Utfodring: Kalvar får helmjölk i napphink med mjölktaxi. Kraftfoder och komix. Ungdjuren får pellets och ungdjursmix. Kornas mix utfodras med Keenanvagn i foderbord utmed ladugårdens utsida.

Fritid: Jobbar för mycket, men uppskattar att arbeta i trädgården, med inredning och att vara hemma. Fotografering.

Utmaningar: Ekonomin med de svängningar och det kostnadsläge som är. Arbetar ständigt med att förbättra lönsamheten och effektivisera.

Förtroendeuppdrag: Sekreterare i lokala LRF-avdelningen.

Framtiden: Står inför ett generationsskifte, efter mångårig process. Vill höja produktionsresultaten och sänka inkalvningsåldern. Fortsätta förfina och effektivisera produktionen.

Vi mjölkbönder – Dalby Ekologiska Lantbruk

Gård: Dalby Ekologiska Lantbruk, Köpingsvik på Öland. 

Areal: Brukar 40 hektar åker och 45 ha bete. Odlar sex ha majs, fem ha helsäd och 29 ha vall. Köper in maskintjänster. Har samarbetsavtal vad gäller spridningsareal, bete, spannmål, halm och vallfoder.

I juni 2021 fanns det 287 företag med mjölk­produktion i Kalmar län och på Öland. Källa: Jordbruksverket