Vallmästarkandidat : Bröderna Bengtsson

Bröderna Bengtssons lantbruk i Varberg gör ständigt förbättringar för att få jämnare vallskördar. Sedan de blev Årets vallmästare 2013 har de ändrat insådd, vallfröblandning och kortat inläggningstiden.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Företaget drivs av Bernt, Thomas och Christer Bengtsson och omfattar såväl mjölk- och grisproduktion som växtodling. Lean är en ledstjärna och det skruvas ständigt på detaljer för att minska variationen mellan vallskördarna och ge vallen de bästa förutsättningarna. Målet är att ha jämn kvalitet mellan skördarna, allt för att göra foderbyten smidiga.

 Bröderna Bengtsson har under många år varit bland landets 20 högst avkastande besättningar, vilket beror på att hög kvalitet på ensilaget också ger hög avkastning. De siktar på att nå minst 11,5 MJ och 160-170 gram råprotein per kilo torrsubstans i förstaskörden samt över 11 MJ och 160-170 gram råprotein i de övriga skördarna.

Tolv timmar snabbare

I vallskörden används tornsilos fortfarande för att lagra ensilaget. Numera lejs dock slåtter och strängning ut till en maskinstation som har förbättrat sin kapacitet, så gården har kunnat korta ner tiden från slag till hackning med tolv timmar. Ett nytt avlastarbord ger också jämn inmatning med högre kapacitet än tidigare.

Bröderna följer prognosprover och vallarna kontrolleras varje dag inför skörd för att komma rätt i utvecklingsstadie. Men det skiftande vädret på västkusten är också avgörande för när skörden ska tas.

Anpassad vallfröblandning

Numera sås vallen in med frölåda på såmaskinen i grynhavre för att insådden ska få mer ljus (tidigare korn). Den egna vallfröblandningen justeras kontinuerligt för att få arter och sorter som är så tajta som möjligt vad gäller skördefönster.

Vallfakta/Bröderna Bengtsson

Areal: Brukar 262 hektar, varav 50 vall, 25 bete, 15 majs, 20 åkerbönor och 152 vete, korn och havre.

Antal skördar: Fyra. Förstaskörd cirka 25 maj, fyra veckor till andraskörd (oavsett mängd), 4,5 veckor till tredje och sex veckor till fjärde.

Fröblandning: (2021) 17 + 17 % timotej, 20 % rörsvingel, 14+14 % engelskt rajgräs, 6+6 % rödklöver, 6 % vitklöver.

Konserveringsmetod: Hackat ensilage lagrat i tornsilo

Gödsling: Förstaskörd 90-110 kilo kväve plus flytgödsel. Andra skörd 60 kilo kväve och eventuellt flytgödsel, tredjeskörd 60 kilo kväve och eventuellt flytgödsel, fjärdeskörd 40 kilo och eventuellt flytgödsel. Flytgödselgiva beroende på väder och tillgång. Kvävegiva beroende av väder och föregående skörd.

Näringsinnehåll per kilo TS:

1:a skörd: 10,4-11,9 MJ, 144-164 g rp, 6,02-6,77 NELp20, 409-541 g NDF, 83-176 g iNDF.

2:a skörd: 11,1-11,6 MJ, 163-179 g rp, 6,36-6,60 NELp20, 431-472 g NDF, 106-132 g iNDF.

3:e skörd: 10,3-11,2 MJ, 144-171 g rp, 5,89-6,43 NELp20, 440-501 g NDF, 127-183 g iNDF.

4:e skörd: 10,7-11,0 MJ, 154-187 g rp, 6,13-6,28 NELp20, 396-474 g NDF, 132-140 g iNDF.