Vallmästarkandidat: Lars-Åke och Dennis Persson

Med samarbete och bredspridning går inläggningen snabbt hos Lars-Åke och Dennis Persson utanför Tibro. Genom att tippa in grönmassan i bakkant utnyttjas plansilofackens volym maximalt.

Text Lisbeth Karlsson

Gården har kvighotell med plats för 145 kvigor från en ekologisk mjölkproducent. De odlar cirka 40 hektar ekologisk vall och samarbetar i vallskörden med en annan mjölkföretagare för att få en smidig inläggning i gårdens plansilofack.

Lars-Åke Persson kontrollerar prognosprover, väderprognoser och utvecklingen i de vallar som ska skördas. Målet är att nå 10,5-11 MJ samt 160-170 gram råprotein per kilo torrsubstans, för att det ska passa i utfodringen av kvigorna och de egna köttdjuren.

Inläggningen går snabbt, från slag till inläggning tar det cirka ett dygn. Lars-Åke och Dennis Persson slår och bredsprider med slåtterkross och stränglägger sedan innan samarbetspartnern kör med snittvagn eller hackvagn.

Krossen anpassad till gödselrampen

Vallen har i princip fasta körspår. Krossen körs på åtta meter trots att arbetsbredden är nio meter. Det beror på att grannens gödseltunna har 16-meters ramp, vilket gör att samma körspår kan utnyttjas för gödselspridningen. Det har gett mer klöver i vallarna.

Sju plansilofack i tre storlekar används, två med tak. Vid inläggningen sätts en lucka i plansilofackets öppning. Genom att fylla på i bakkant och sedan packa utnyttjas plansilofackens volym maximalt. Plansilofacket täcks med två lager plast och därefter sandkorvar/grus i kanterna samt nät och gummimattor överst.

Analyserar grönmassa

Lars-Åke Persson tar ett grönmasseprov per skörd, men blir en del av en skörd förskjuten på grund av väder kan det bli flera analyser per skörd.

Vallarna gödslas med 20-25 ton flytgödsel på våren. Förstaårsvallarna får lite mindre och de äldre vallarna lite mer. Flytgödseln ska även räcka till andraskörden, som brukar få 20 ton per hektar. I några år har kalimagnesia också spridits på vallen, men i år görs ett uppehåll.

Vallfakta/Lars-Åke och Dennis Persson

Areal: Brukar 230 hektar, varav 50 hektar ekologisk vall inklusive bete på åker. 45 hektar naturbetesmark.

Antal skördar: Fyra.

Fröblandning: Pavo 22.

Konserveringsmetod: Plansilo, använder Promyr, 4 liter per ton.

Gödsling: 20 ton flytgödsel till förstaskörden och 15 ton till andraskörd. Kalimagnesia till förstaskörd.

Näringsinnehåll per kilo TS:

1:a skörd: 10,0-11,1 MJ, 91-141 g rp, 5,51-6,28 NELp20, 476-607 g NDF, 135-186 g iNDF.

2:a skörd: 9,9-10,8 MJ, 158-159 g rp, 5,72-6,14 NELp20, 466-496 g NDF, 151-194 iNDF.

3:e skörd: 10,3 MJ, 161 g rp, 5,85 NELp20, 449 g NDF, 181 g iNDF.

4:e skörd: 10,1 MJ, 186 g rp, 5,75 NELp20, 384 g NDF, 220 g iNDF.