Har bytt vården mot gården

Linda Östling brinner för välmående kor. Efter tre år som driftledare och nitton år på gården har hon mycket kunskap men känner sig fortfarande ny i branschen.

Text, Foto Elin Bergström, frilans

FAMILJ: Svenne och Linda Östling, barnen Saga, 16, Nova, 13, Elma, 11, Maya, 10, Vide, 6 och Alve 4. Svennes bröder Mats och Janne.

KOM IN I YRKET: Svenne är uppväxt på gården som tidigare drevs av hans föräldrar. 2008 tog han och bröderna över i samband med bygget av ny ladugård. Linda har arbetat inom sjukvården och gick in som ladugårdsförman 2018.

ARBETSFÖRDELNING: Linda är arbetsledare och djuransvarig. Två deltidsanställda, Nora Lindgren och Emmeli Edenmark, samt Janne. Svenne sköter växtodlingen. Han och Mats jobbar heltid utanför gården.

BESÄTTNING: 125 mjölkande på två Lely A3-robotar. Övervägande holstein samt några SRB och enstaka blandraser. Avkastning cirka 10 000 kilo per ko och år, är inte med i Kokontrollen. Totalt cirka 250 djur inklusive en mindre dikobesättning.

STALL: Halvvarm lösdrift med liggbås. Dräktiga kvigor och sinkor går jämte mjölkkorna. Kalvar i ensambox, flyttas till gruppbox med amma efter två veckor. En äldre ladugård fungerar som ungdjursstall.

UTFODRING: Grovfoder i traktordriven mixervagn. Kraftfoder i stationer och robotar. 2021 gjordes ett försök med foderjäst och bikarbonat i mixen för att minska värmestress. Tydliga effekter på kornas allmäntillstånd och produktion som höll stadig nivå hela sommaren. De minsta kalvarna får hö och kraftfoder. Kornkross till avvanda.

AVEL: Linda seminerar och ansvarar för aveln med viss hjälp av Växa. Hon vill ha bra balans mellan hälsa, lynne och goda mjölkegenskaper. Kor de inte vill rekrytera efter semineras med köttras.

DJURHÄLSA: Stabilt efter en period med höga celltal. Mycket fokus på juvervård och klövhälsa. Egen verkstol för behovsinsatser. Klövverkning två gånger per år. Vaccinerar mot ringorm och rotavirus och är med i Vila.

UTMANINGAR/FRITID: Tillgången på personal liksom balansen mellan arbete och privatliv. Sex barn, varav en elitsatsande inom idrott, tar sin tid. Fritiden spenderas ihop med barnen.

FRAMTID: Nya mjölkrobotar samt på sikt ett nytt ungdjursstall. Linda deltar i lönsamhetsprojektet Mer för mjölken och nästa år vill hon fasa in köttdjuren som amkor för mjölkraskalvarna.

I juni 2021 fanns det

89 företag med mjölkproduktion i Västernorrlands län

Källa: Jordbruksverket

Br Östling gård och maskintjänst

Gård: Br Östling gård och maskintjänst, Kovland, Medelpad. Handelsbolag ägt av bröderna Östling. Växtodling: 320 hektar varav 70 hektar vete. Resten vall, plus 20–30 hektar beten. All skörd rundbalas. Egna maskiner och säsongsanställda förare, lejer tidvis hjälp med slåtter, balpressning och gödselkörning.