Skånepågen som blev dalkarl

Peter Paulsson med familj drog upp bopålarna ur skånemyllan och flyttade 70 mil norrut.

Text, Foto Mari Nälsén

– Förutsättningarna för att bedriva mjölkproduktion här är bättre än i Skåne, säger han.

FAMILJEN: Gården drivs av Peter Paulsson, 56, och sonen Jens, 16. Äldsta sonen Hampus, 32, driver en gård strax intill och de har en hel del med varandra att göra, bland annat maskinsamarbeten.

KOM IN I YRKET: Uppvuxen på en mjölkgård i Hässleholm som Peter Paulsson tog över 1994 och drev fram till 2000. Efter det ville han utöka och arrenderade en större gård i Kristianstad. Båda gårdarna drevs parallellt i tio år. I jakt på en egen större gård hittade Peter Paulsson och hans dåvarande fru gården i Dalarna och flyttade dit 2010. Tycker att förutsättningarna är bättre i Dalarna med billigare mark och bra vallodling.

BESÄTTNING: 100 mjölkande, några fler sommartid. Övervägande holstein till ungefär 55 procent, 35 procent SRB och resten korsningar holstein/SRB eller holstein/SRB/jersey.

STALL: En lösdrift från 1970-talet med fri kotrafik. 100 koplatser med spalt och liggbås. Det gör att stallet är lite trångt varför man inte vill ha för stora kor. Ungdjuren går på spaltbox med 100 platser och besättningen med dikor finns i en kall lösdrift med avdelningar med 45 platser vardera. Där finns även tjurbox och kalvningsavdelning.

UTFODRING: Bandfoderbord. Plansilo till mjölkkorna med ensilage och majs. Ingen mixer utan har olika skikt på matarbordet. Använder färdigfoder som kraftfoder.

Ungdjur och dikor utfodras med rundbal.

INVESTERINGAR: Renovering och ombyggnad av befintligt stall samt inköp av två robotar 2011. Ny gödselbrunn 2015 och en kall lösdrift 2017.

KOR VI MINNS: En holstein med nummer 990. Gick ur besättningen 2009 vid 10-11 års ålder. Hon mjölkade helt okej och var extremt social och kom springande och ville bli klappad så fort som någon kom i in ladugården.

FRITID/SEMESTER: Roas av jakt och tar en vecka ledigt för att jaga älg varje höst och jagar ibland lite fågel om det hinns med. En veckas solsemester till något varmt land vintertid brukar det också bli.

MÅL: Att utveckla gården så att den kommer att finnas kvar på lång sikt även när Peter Paulsson lämnat vidare oavsett om det blir till barnen eller någon annan.

ÖVRIGT: På gården finns även en dikobesättning med 60–70 dikor. Mjölkraskorsningar som sedan korsats med angus eller simmental. Peter Paulsson vill utöka dikorna med det tredubbla inom några år eftersom det inte går att öka mjölkproduktionen på grund av tillgången på bete.

Vi mjölkbönder – Lindänget

Gård: Lindänget söder om Orsa, mellersta Dalarna.

Växtodling: 70 hektar ägd åkerareal och en hektar skog. Brukar cirka 350 hektar varav 100 hektar är bete. Gården har tre anställda.

I juni 2021 fanns det 63 företag med mjölk­produktion i Dalarnas län. Källa: Jordbruksverket