Hägulds satsar framåt

Mycket unga tog bröderna Mattias White och Jonas Johansson över gården Hägulds på Gotland. Nyligen investerade de i ett nytt ungdjursstall och nu väntar andra förändringar.

Text, Foto Camilla Olsson

FAMILJ: Mattias och Cheryl White och sonen David. Jonas Johansson och Camilla Sundström.

BAKGRUND: Bröderna mer eller mindre föddes in i yrket. De var 18 respektive 20 år när de tog över driften av gården från sina föräldrar.

STALL: Lösdriftsstall för 125 kor. Efter att ha byggt ett nytt ungdjursstall 2021 finns plats för fler mjölkkor, cirka 160 stycken och inom kort ska det bli fler mjölkkor på gården. I det nya ungdjursstallet med öppen långsida finns 180 platser.

BESÄTTNING: Övervägande holstein. Ett fåtal röda kor finns kvar i besättningen och de använder också en del köttras. Stutarna behålls och slutuppföds till slakt.

AVEL: Målet är att få hållbara och funktionella kor som ska fungera bra i roboten. Mattias White sköter semineringen och tar hjälp av GGI för avelsplanering. Torlafamiljen är en kofamilj som funnits med på gården sedan bröderna tog över.

KO VI MINNS: 673 Vega. Hon var gårdens första 100-tonnare, inte så social men skötte sig själv och var länge med i besättningen.

PRODUKTION: I fjol mjölkade korna 13 100 kilo ECM i genomsnitt. Vill hela tiden slipa på produktionen och målet är att öka lite till.

ANSVARSFÖRDELNING: Mattias White har huvudansvaret för djuren, seminering, avelsdelen och bokföring. Jonas Johansson ansvarar för växtodlingen, foderstater och utfodringen. Sedan hjälps de båda åt att mjölka och sköta det dagliga arbetet. David White är ansvarig i ungdjursstallet och kör mycket i fält i växtodlingen. Camilla Sundström är djurskötare.

INVESTERING: 2021 stod ett nytt Gotlandsbyggt ungdjursstall klart och i fjol byttes inredningen och båsspaltsmattorna i kostallet. Det planeras för en tredje mjölkrobot på gården och förhoppningen är att den ska vara på plats innan sommaren. Ett nytt fodersystem är på gång med en bandfoderfördelare och en semistationär mixervagn. Även ett femte plansilofack är beställt.

Vi mjölkbönder – Hägulds

Gård: Hägulds gård, Garda socken, Gotland.

Växtodling: 257 hektar inklusive arrenden varav 120 hektar vall, 27 hektar majs till grovfoder, 30–40 hektar höstvete, 11 hektar höstkorn och höstraps, 30 hektar vårkorn med insådd, 30 hektar bete och 100 hektar produktiv skog.

I juni 2022 fanns det 120 företag med mjölk­produktion i Gotlands län. Källa: Jordbruksverket