Hela sommaren på fäboden

Mellangården i Klövsjö har en unik produktion med fäbod i system. Såväl kor som hushåll flyttar från hemgården till fäbodarna under sommaren.

Text, Foto Linda Grimstedt

FAMILJ: Erik Olsson, 40, barnen Molly, 10, Eliza, 8, Love, 6, samt deras syskon, bonusbarnen Nikita, 22, Nathalie, 19 och Hailey, 15.

KOM IN I YRKET: Uppvuxen på gården som är en släktgård sedan minst 1797. Föräldrarna tog över 1968 och byggde upp och ut samt moderniserade. Har haft olika jobb och bland annat gjort utlandstjänst i Kosovo. Tog över gården tillsammans med sin bror 2007 och driver den ensam sen 2015.

BESÄTTNING: Plats för 18 mjölkande. 60 procent fjällkor och 40 procent jersey. Avkastning 6 500–7 000 kilo ECM, 4,8–5 procent fett och 4 procent protein. Totalt 38 djur inklusive rekrytering. Spar alla tjurar och föder upp till 18 månader.

PRODUKTION: Aktiv fäbod i system. I början på juni flyttar hela hushållet samt mjölkande kor och en del kvigor till den första fäboden. Där körs mjölken i krukor hem till gården och hämtas av Arla. Efter förstaskörden i slutet av juli flyttar de vidare upp på fjället. Under tre veckor där används all mjölk till att kärna smör och ysta ost, cirka 150 och 500 kilo vardera. På fäbodarna går korna fritt i skogen under dagen. Flyttar hem till byn igen i september.

STALL: I Klövsjö uppbundet kortbås med gummimatta, byggt 1972. Ungdjursstall med kall lösdrift och djupströbädd med foderhäck. Båda fäbodstallen har trägolv och träbås och är byggda 70 respektive 80-tal.

AVEL: Avelsplan och semintjänst via Växa. Avlar på lynne, hållbarhet och mjölkkvalitet.

FODER: Ensilage i rundbal samt en del torrhö. Koncentrat, krossat korn och mineraler i hink. På fäboden samma kraftfoder samt hässjat hö i samband med mjölkning. Kalvar får så mycket mjölk de orkar dricka två gånger per dag.

KO VI MINNS: Teja. En svart ko av okänd ras som familjen hade på 90-talet. Använde sina horn till det mesta, bland annat till att öppna grindar och haspar, samt fylla på vatten i koppen innan hon drack.

FRAMTID: Trivs med variationen i fäbodlivet. Ändrade familjeförhållanden samt ny jordbrukspolitik kommer att avgöra framtiden. Om villkoren försämras mycket kommer det inte gå att fortsätta eftersom gården i dag drivs så billigt det går.

Vi mjölkbönder – Mellangården

Gård: Mellangården i Klövsjö, Bergs kommun i Jämtlands län.

Växtodling: 30 hektar vall, 10 hektar övrig odling. 100 hektar fäbodbete. Bytt ut hela maskinparken till bättre begagnat. Samarbetar om maskintimmar med kollega i grannbyn.

I juni 2022 fanns det 97 företag med mjölk­produktion i Jämtlands län. Källa: Jordbruksverket