Mellangröda räddning vid foderbrist efter torka

2018 uppstod foderbrist efter torka på många gårdar. Kvills gård i Habo fick ett lyckat resultat med korn som mellangröda efter helsäd.

Text, Foto Ann Christin Olsson

Artikeln är ursprungligen publicerad i Husdjur 11 2018.

När Jacob Karlsson på Kvills gård i Habo i Västergötland sommaren 2018 såg att han skulle få brist på grovfoder, testade han, efter att han bollat olika idéer med andra i samma situation, att så en mellangröda. Han valde ut ett skifte på sex hektar där han sådde korn på korn.

Specialutgåva om torka

Missa inte Husdjurs och Nötkötts specialutgåva om foderbrist vid torka. Den innehåller alla artiklar om torka som publicerades i tidningarna under 2018 och 2019. Hela bilagan hittar du genom att klicka på den här länken.

Specialutgåva om foderbrist vid torka 2019.

Den 15 juli tog han en skörd med helsäd där, vilken gav skapligt med en avkastning på 5,8 ton ts per hektar. Det skiftet var egentligen avsett att tröskas, men torkan ändrade planerna, och det fick bli helsäd för att dryga ut grovfodret.

– Efter skörden inväntade vi regn och sådde sexradskorn den 4 augusti, säger Jacob Karlsson.

Han lejde in sådd i stubben med en rapidsåmaskin. Vid Husdjurs besök den 19 oktober 2018 rundbalas detta korn, efter att ha slagits två dagar tidigare. Mellangrödan hade fått växa i cirka 2,5 månader och gav uppskattningsvis 2,5–3,0 ton ts per hektar.

– Det var lite svårslaget, lite segt, så det är kanske inte så mycket fiber i det.

LÄS MER: Efter regn kommer (för mycket?) sol

Men det blir ändå ett välkommet tillskott till grovfodret och det planeras att användas som kvigfoder. Det skiftet har ett gynnsamt läge, den varma hösten i kombination med att marken sluttar ner mot Vättern, där det sjönära läget bidrar till en längre växtsäsong på hösten. Men Jacob Karlsson har andra kollegor som inte fått så bra utbyte av mellangrödan.

– Vi körde också på kalksalpeter tre veckor efter sådd. En kombination av nederbörd och gödning fick fart på kornet.

Eftersom tröskningen också drog i gång tidigare än normalt, den 10 augusti, tror han att det även hade gått att så en mellangröda efter det som tröskats.

I år var spannmålen brådmogen och svårtröskad med mycket spillsäd. Även detta slog Jacob Karlsson av tillsammans med vallinsådden och ensilerade i rundbalar, något som får bli kvigfoder i vinter.

Foderbrist vid torka ledde till skörd av korn som mellangröda.
Jacob Karlsson sådde korn som mellangröda efter torkan 2018. Foto: Ann Christin Olsson

Han har köpt 100 ton halm som har ammoniakbehandlats, även det till kvigor och sinkor. Kvigornas mix blir avslagen träda, spillsäd/vall, helsäd och/eller ammoniakbehandlad halm kombinerat med kornkross, proteinmix med urea och mineraler.

Normalt tas fyra vallskördar, men på en del skiften uteblev tredjeskörden. Samtidigt som Husdjurs besök skördas den sista vallskörden där Jacob Karlsson väntat in mängd, väl medveten om att det till en del blivit på bekostnad av näringsmässig kvalitet.

– När vi är färdigskördade ska jag summera läget och lägga upp strategin för vintern. Från juli till oktober har vi kört en panikstrategi.

Odling vid torka på Kvills gård

  • Mellangröda: Sexradskorn. Sådd 4 augusti 2018, 300 kilo utsäde per hektar. Gödsling 24 augusti, 20 kilo kväve, kalksalpeter. Skörd: Slogs 17 oktober, rundbalades 19 oktober.
  • Konventionell: 170 hektar åker, varav 110 vall och 60 hektar spannmål varav normalt 45 hektar tröskas och 15 hektar tas som helsäd. Fyra vallskördar normalt. Allt skördas som rundbal.

Allt vallfoder skördas i rundbalar och det gör det enklare att styra olika kvaliteter av grovfodret till olika grupper av djur. Det bästa reserveras till korna.

Målet är en hög avkastning och den har stigit successivt. Produktionen hösten 2018 har varit uppe på 11 433 kilo ECM per ko och år på rullande tolvmånaders.

När Jacob Karlsson gjort summeringen visade det sig att han fick ihop cirka 100 ton ts grovfoder mer än årsbehovet, vilket kan användas till att överlagra lite, eller öka grovfodergivorna.

– Det är skönt att ha det läget.