Snabb strukturutveckling

När jag bläddrar genom gamla utgåvor av Husdjur i samband med tidningens 75-årsjubileum är strukturutvecklingen det som jag fastnar för. Under mina 25 år på Husdjur har fyra av fem mjölkgårdar avvecklat.

De gårdar som är kvar har fler kor, och även om den genomsnittliga gården idag har drygt tre gånger så många kor, och korna mjölkar mer, så räcker det inte till för att hålla mjölkinvägningen uppe. Man kan också ana hur mjölken flyttar från mellan- och skogsbygd till slättbygd för att få ihop tillräckliga foderarealer.

Strukturrationaliseringen har också varit nödvändig, såklart. Med större besättningar skapas ekonomiska förutsättningar för investeringar vilket kan vara positivt för till exempel arbetsmiljön. Sett över 75 år har mekaniseringen av jordbruket frigjort arbetskraft till andra områden och därmed bidragit till samhällsutvecklingen. På 40-talet när de första numren av Husdjur kom ut jobbade cirka 30 procent av befolkningen inom jord- och skogsbruk mot dagens 1,5 procent.

En husdjursläsare frågade mig en gång lite skämtsamt: Är det den med flest kor som vinner? I ett projekt kallat ”30 kor är livet” som genomfördes för 25 år sedan, lyftes andra utvecklingsvägar samt att det också är viktigt att följa upp att investeringar ger utväxling i ett bättre resultat. Klicka in och läs den artikeln, förstärkt av lite nyare statistik. https://husdjur.se/ovrigt/2023/projektet-30-kor-ar-livet/