Vill ha lättmjölkade kor

I skogstrakterna runt Kölingared är det inte så hård konkurrens om arealen. Ted Linde tog över efter sin mor för ett år sedan och har utökat besättningen och mjölkproduktionen.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

FAMILJ: Ted Linde och Malin Ivarsson och två barn samt Teds mor Helén Linde. Ted tog över helt årsskiftet 2021–2022.

ANSVARSFÖRDELNING: Ted Linde arbetar heltid med mjölkkorna och växtodlingen. Helén arbetar med djuren då och då, bland annat i skördetider.

BESÄTTNING: Mest svarta kor, endast två SRB. Sammanlagt 50 mjölkande. Tjurkalvarna säljs vaccinerade och avhornade som stutar till en gård i trakten.

PRODUKTION: Konventionell. Inte med i Kokontrollen. Enligt roboten mjölkar de 35 liter per dygn med 4,3 procent fett och 3,4 procent protein. Hittills under året ligger besättningen på cirka 90 000 celler per milliliter.

AVEL: Helen har fokuserat på att få hållbara och friska kor. Ted vill förbättra mjölkbarheten, där fokus ligger just nu. Använde mycket könssorterat för att få kvigor till utökningen.

KO VI MINNS: Fjärdekalvaren 490 Lucia lever ännu och är lite gruffig, men har alltid varit väldigt social. Förrförra laktationen kalvade hon sex veckor för tidigt och kom aldrig riktigt igång med laktationen. Sinlades tidigt och nästa laktation hade hon väldigt hög fetthalt. Sköter sig själv, är renlig och trevlig på alla sätt.

UTFODRING: Till korna grovfoder på foderbordet samt färdigfoder och spannmål i roboten. Småkalvarna får helmjölk. Kalvstart fram till avvänjning. Tillgång till grovfoder samt mer spannmål i takt med tillväxten. Ställer in rundbalar på ungdjurens körbara foderbord och fodrar spannmålen för hand.

STALL: Lösdrift med plats för 59 mjölkkor i liggbås. Småkalvar i ensambox de första veckorna och sedan gruppboxar fram till avvänjning vid tre månaders ålder. Ungdjur och sinkor i egen avdelning med djupströbädd. Ska byggas om till liggbås för alla djur från sex månaders ålder och uppåt.

INVESTERINGAR: Byggde nya lösdriften 2019. Har byggt ny gödselbrunn i år. Planerar även att bygga något på baksidan mellan de olika avdelningarna så att kor kan drivas mellan sinkoavdelning och mjölkstall utan att använda transportkärra. Eventuellt planeras för en separat sinkoavdelning om några år.

Vi mjölkbönder – Lilla Tåhult

Gård: Lilla Tåhult, Kölingareds socken, Ulricehamns kommun, Västra Götaland. 

Areal: Brukar 90 hektar åker och har 40 hektar beten. Odlar cirka 60 hektar vall och 20 hektar foderspannmål Tre-fyra vallskördar per år. Har egen vallkedja.

I juni 2022 fanns det 502 företag med mjölk­produktion i Västra Götalands län. Källa: Jordbruksverket