Förslag om enskilda tillstånd för djurägarsemin

Enskilda semintillstånd för djurägarseminörer kan bli ett krav när nya föreskrifter för seminverksamhet införs nästa år.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Statens jordbruksverks föreskrifter om seminverksamhet med nötkreatur (SJVFS 2004:41) är föremål för en uppdatering. Ett förslag till nya föreskrifter har nyligen varit ute på remiss och beslut väntas fattas under året. Remissen har gått ut till bland andra Växa, Gård & Djurhälsan, LRF, länsstyrelserna och SLU och svaren sammanställs just nu av Jordbruksverket.

De nya föreskrifterna planeras börja gälla från och med nästa vår. Alla djurslag kommer enligt förslaget att samlas i samma föreskrifter och de djurslagsvisa reglerna upphävs.

Enskilda seminbeslut

Veterinär Helena Torkelsson vid Växa är bekymrad över förslaget. En stor förändring som föreslås är vem/vilka som har semintillstånd. Hittills har husdjursföreningen haft semintillstånd och genom det skött tillsyn hos djurägarseminörer och informerat Jordbruksverket och länsstyrelser om vilka besättningar som kontrolleras.

– Nu kan föreskrifterna ändras till att alla gårdar med djurägarseminörer måste ha enskilda beslut om sina semintillstånd, säger Helena Torkelsson.

Kort om tid

Hon befarar att administrationen kommer att bli omfattande och att införandet av det nya kravet vid årsskiftet 2025/2026 är en illa vald tidpunkt, eftersom det innebär en period på bara cirka 8-9 månader från beslut till genomförande.

– Det är ett stort jobb att informera om den här förändringen och få alla rutiner på plats. Tiden som föreslås är för kort, säger Helena Torkelsson.

Att införa kravet om enskilt semintillstånd ett år efter införandet av de nya föreskrifterna hade varit bättre och hade inneburit att alla djurägarseminörer kunde få det årliga tillsynsbesöket som krävs och samtidigt skriva ansökan om semintillstånd.

– Djurägarseminörer kommer att behöva göra ansökan tillsammans med sin veterinär, säger Helena Torkelsson.

Läs remissen i sin helhet nedan.