Tävla i Husdjurs sommarquiz 2024

Husdjurs årliga sommarfrågor är tillbaka. Tillsammans med vår systertidning Nötkött har vi satt ihop sommarquiz 2024. Svara rätt på alla frågorna och ha chansen att vinna ett fint kalvtäcke!

Frågorna i Husdjurs sommarquiz 2024 presenteras i sociala medier varje lördag hela sommaren. Men om du vill kan du besvara dem allihop på en gång genom att mejla till husdjur@vxa.se senast den 19 augusti. Märk mejlet Sommarquiz 2024.

Fråga 1:

I mars i år skrev Husdjur om en gård som fått guldmedalj för att i 23 levererat prickfri mjölk. Lantbrukaren sa: ”Ja, jag blev litta stirr när jag såg det första provsvaret.” Det var falskt alarm, men vad gällde det? 

 1. Bakterietalet
 2. Celltal
 3. Blåbärssmak. 

TIPS: Logga in i Husdjurs e-tidning och sök rätt på svaren!

Fråga 2:

När Nötkött skrev om Årets Nötköttsföretagare 2023, sa lantbrukaren: ”Det är inte säkert att det är en billigare strategi, men jag tror inte att den är dyrare heller.” Vad gällde detta lite kryptiska svar?

 1. Satsningen på majsodling
 2. Strategin att enbart seminera dikorna
 3. Försök med utedrift.  

TIPS: Logga in i Nötkötts e-tidning och sök rätt på svaren!

Fråga 3:

I djurhälsostatistiken för kontrollåret 2022/2023 tittar man bland annat på inkalvningsåldern. Ett ekonomiskt önskvärt mål är att nå en inkalvningsålder på 24 till 25 månader. Hur många procent av gårdarna når det målet?  

 1. 21,5 %
 2. 23,3 %
 3. 25,4 % 

Fråga 4:

Kristina Holmström, forskare vid Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU, har i en tidsstudie undersökt hur mycket tid dikoproducenter lägger på olika arbetsmoment i produktionen. För gårdarna i studien som la ner mest arbetstid per ko och hade en besättning på 20-50 dikor, vilken arbetsuppgift krävde mest tid?

 1. Stängsling 
 2. Gödselhantering 
 3. Tillsyn av djur 

Fråga 5:

Resor ger oss minnen för livet och förändrar oss som människor. Vilken resenär sa i ett porträtt i Husdjur att “Man blir lite mer vidsynt i sitt tankesätt. Allting behöver inte vara exakt lika, man kan göra annorlunda.” 

 1. Lina Persson
 2. Mats Ekström
 3. Klas Carlsson 

Fråga 6:

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Det kan bli mycket bättre. Stut- och ungdjursuppfödaren Gunnar Hartelius intervjuades i Nötkött och sa: “Jag var ganska skeptisk till det här projektet, måste jag säga. Men nästan varje dag när jag går ut dit så tänker jag att det blev riktigt, riktigt bra.” Vad gällde det?

 1. Ombyggt mjölkstall
 1. Nybyggd kall lösdrift 
 1. Satsning på biogas

Fråga 7:

“Jag vill titta på andra kor. Jag har ju bara sett våra. Det är väldigt roligt att prata med andra som också tycker om och kan mycket om kor.” Så sa Amanda Säll när hon intervjuades i Husdjur 12 förra året. Hon planerar att åka till Elmia för stipendiet hon fått i samband med en utmärkelse. Vilken? 

 1. Årets Ungdomsdiplom
 2. Årets Mjölkbonde
 3. Årets Djurskötare 

Fråga 8:

“Det är så många som tycker att det är roligt att vi håller på, speciellt äldre uppskattar när vi tar upp gamla fäbodbeten så att det ser ut som förr igen.” Så sa dikobonden Stefan Dahlsten i Nötkött 6 förra året. I vilken by finns gården Storängen som håller kringliggande marker öppna? 

 1. Tärnaby
 2. Klövsjö
 3. Ljusnedal 

Skicka in ditt svar senast den 19 augusti på husdjur@vxa.se. Märk mejlet Sommarquiz 2024.

Så läser du Husdjur

Husdjur finns också som e-tidning, med alla utgåvor sedan 2014. E-tidningen är sökbar och har även en uppläsningsfunktion. Här hittar du e-tidningen: Husdjur

E-tidningen ingår i alla prenumerationer. Här kan du teckna en egen prenumeration och få direkt tillgång till e-tidningen: Prenumerationstjänst (preno.se)