Möt mottagaren av Årets ungdomsdiplom

Redan tre år efter gymnasiet är Johan Kristiansson ladugårdsförman. För sin stora drivkraft och kunnighet tilldelas han Årets ungdomsdiplom 2020.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Runt hörnet på ladugården kommer en 22-årig kille med pigga ögon och stort leende gående. Johan Kristiansson är trots sin unga ålder sedan en tid tillbaka förman på Törlan Lantbruk i Tvååker.

Han är uppvuxen på en mjölkgård i trakten, Järnvirke, och bor i ett hus som han hyr av sin far och mor. Även om det inte var korna som var det största intresset till att börja med så har han fått med sig mycket kunskap från föräldragården.

– Jag var inte jätteintresserad av korna till att börja med, men det kom ju äldre jag blev. Jag fick mer intresse för mjölkproduktionen och hjälpte till hemma, säger Johan Kristiansson.

Seminerar själv

Han tillbringar mest sina dagar ute i ladugården och arbetar med djuren. En arbetsdag kan vara fylld av såväl mjölkning som arbete med kalvarna, att flytta djur och att seminera kor.

För att passa i förmansrollen fick han bland annat gå seminutbildning 2017 och är nu den som tillsammans med Bengt Svensson seminerar.

– Jag trodde aldrig att jag skulle få de här möjligheterna så snabbt, säger Johan Kristiansson.

Det har varit utvecklande och roligt, menar han. På Törlan är avelsarbetet en viktig del, då besättningen har producerat flera semintjurar men nu också gått över till Procross med en del av besättningen.

Ser över fodret

Johan Kristiansson har en dialog kring avelsarbetet med sina arbetsgivare, men känner att de har ungefär samma syn på avelsarbetet som han själv, så att han kan ta de beslut han vill.

För framtiden tänker han mycket på utfodringen. Inköp av proteinfoder är dyrt, speciellt i en ekologisk besättning. Åkerböna och helsäd med korn/ärt har därför ökat i gårdens växtodling som en del i att bli mer självförsörjande.

Hållbar gård

Målet är att ständigt effektivisera produktionen och Johan Kristiansson spelar en viktig roll i det.

– Jag vill försöka få till en hållbar och frisk besättning. Det behöver kanske inte nödvändigtvis vara den gård som producerar mest mjölk, men du tjänar på att försöka ha kvar korna många år, livslängden alltså. Att dessutom vara egenförsörjande på proteinfoder och annat tror jag blir viktigt, säger Johan Kristiansson.

Texten i sin helhet är publicerad i Husdjur 12 2020. Den finns tillgänglig för prenumeranter i vår e-tidning.