Fet effekt av nytt kraftfoder

Betessläpp har alltid inneburit en dipp i fetthalten i mjölken. Men sedan Marianne och Ola Larsson började med ett nytt kraftfoder har den dippen blivit mindre.

Text, Foto Ann Christin Olsson
Ola Larsson
Ola Larsson, Lilla Broby.

Tidigare kunde fetthalten dyka ner till 3,2 till 3,3 procent i början av betessäsongen. Nu hålls fetthalten uppe skapligt, tack vare att de använder ett nytt kraftfoder, ett fettfoder.

– Vi har kört med fettfoder i sex år, säger Ola. Det blir inte längre samma dipp i fetthalten, och det är även en tendens att proteinet går upp. Proteinhalten i mjölken är mer jämn över året. Fettfodret är lite dyrare och fetthalten i mjölken behöver gå upp två tiondelar för att betala merkostnaden. På sommaren har fettfodret hjälpt till att få upp halten fyra eller fem tiondelar.

– Så det betalar sig på sommaren, säger Ola Larsson.

Får medhåll

Samma erfarenheter har rådgivaren Hanna Almerus.

– Är det varmt kan korna äta ett per kilo torrsubstans mindre av betet, säger Hanna Almerus, rådgivare på Växa Sverige.

Ofta äter korna de kraftfodergivor som serveras inne, men mindre av betet ute, om det är varmt. Riktigt varma sommardagar tycker hon att det är en fördel om det går att erbjuda skugga på betena. Annars, om korna bara är ute halva dygnet, är det en fördel att låta korna beta på natten.

– I sommar har det varit ganska optimala temperaturer då vi inte haft någon riktig värmebölja. I slutet av juli/början av augusti hade vi det lite varmare och då gick halterna ner direkt.

Rutiner i värmen

Förutom att byta kraftfoder menar hon också att man kan se över rutiner för att säkerställa att korna får i sig mer grovfoder, till exempel genom att erbjuda skugga på bete, ge dem möjlighet att äta en del grovfoder inne och att erbjuda dricksvatten även ute på betet.

Läs mer i Husdjur nr 8.